Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Urban Technology van de HvA zoekt creatieve MKB-ers

9 feb 2016 14:51 | Urban Technology

Het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam is in voorbereiding van een project om de publieke ruimte van de Arena Boulevard te versterken door de inzet van interactieve objecten. Daarvoor zoeken wij creatieve MKB-ers, interactieve objectontwikkelaars en stedenbouwers.

Hoe kunnen we het gebruik, de beleving en de verblijfskwaliteit van het gebied in met name de daluren aantrekkelijker maken zodat mensen er langer en vaker verblijven en zich veiliger voelen. We willen een praktijkvoorbeeld krijgen waarin we ruimtelijke inrichting verbinden met interactieve objecten. 

Graag horen we of u interesse heeft om aan het project mee te werken of ons in contact kunt brengen met geschikte partijen.

Neem dan svp uiterlijk 15 februari contact op met Jolanda Tetteroo ( j.i.a.tetteroo@hva.nl / 06 211 566 79) of Jeroen van der Kuur ( j.van.der.kuur@hva.nl /  06 2115 6172 ).

Een goed functionerende publieke ruimte is essentieel voor een krachtige, duurzame en veerkrachtige stad. De publieke ruimte is méér dan een passief decor waartegen het stedelijk leven zich afspeelt. De inrichting en programmering van de publieke ruimte beïnvloedt het gedrag, gebruik, verblijfskwaliteit en de beleving van een plek. In dit onderzoek willen we op nieuwe technologie inzetten om vanuit een ruimtelijk perspectief de routing en verblijfskwaliteit op de Arena Boulevard versterken.

De aanleiding en casus voor het onderzoek is de Arena Boulevard. Deze ruimte is ontworpen om grote groepen mensen te accommoderen. Als er echter geen evenementen zijn slaat deze ruimte om in anonieme grootschaligheid. In de daluren (deels ’s avonds) is de veiligheidsperceptie van de gebruikers problematisch, met een negatieve doorwerking op de detailhandel, de nabijgelegen kantoren, horeca en het imago van het gebied. Tegelijkertijd moet de inrichting van de Arena Boulevard blijvend ruimte bieden aan grote groepen mensen. Op deze plek moeten we derhalve met andere middelen de publieke ruimte versterken.

Voor de Arena Boulevard gaan we in het praktijkgericht onderzoek verkennen hoe met behulp van interactieve objecten (beeld/licht, geluid, sensoren, etc.) het gebruik, gedrag, de routing en de verblijfskwaliteit in de publieke ruimte beïnvloed en versterkt kan worden. In dit onderzoek brengen we daartoe een consortium bijeen van stedenbouwers, ontwikkelaars van interactieve objecten, de gemeente Amsterdam en enkele sleutelbedrijven rondom de Arena Boulevard, waaronder de Amsterdam ArenA en de Heineken Music Hall. Binnen het project willen we in enkele fases en in co-creatie op zoek gaan naar werkende oplossingen en innovaties.

Vier fases van het onderzoek:

1.    Inventarisatie van het gebruik van de ruimte door voetgangers: Wat zijn de patronen, hoe werkt de ruimte, waar zijn de plekken waar mensen verblijven. (En: Opzetten en implementeren technologische infrastructuur om dit te meten). 

2.    Ontwerpen (en produceren) van interactieve objecten en ontwerpend onderzoek naar de posities in het gebied waar deze interventies worden geplaatst en hun beoogde effecten.

3.    Praktijkplaatsing. Toepassen van deze objecten in de ruimte. Meten, testen, optimaliseren etc.

4.    Vertalen van experimenten naar eindproducten.

We werken nu aan een subsidie-aanvraag voor dit onderzoeksproject en bouwen aan een consortium met stedenbouwkundig ontwerpbureaus, ontwikkelaars van interactieve objecten, Amsterdam ArenA, gemeente Amsterdam, Heineken Music Hall en de BNSP, De Levende Stad e.a.

 

We zoeken creatieve MKB-ers / interactieve objectontwikkelaars en stedenbouwers die aan het project willen meewerken. We bieden een interessante locatie om ideeën te testen en samen met potentiele klanten – in een interessant netwerk en op een aansprekende locatie – concepten te ontwerpen, toepassen en realiseren.

De looptijd van het project is 2 jaar en start naar verwachting in september. Het HvA onderzoeksprogramma en het lectoraat Bouwtransformatie investeren in het project. Van de deelnemende bedrijven verwachten wij dat zij jaarlijks ca. 6 co-creatie workshops bijwonen en daar hun bijdrage leveren. Dit is de zogenoemde “in-kind” bijdrage die de subsidie-verstrekker vereist. 

Mocht de subsidie onverhoopt niet worden toegekend, bestaat de mogelijkheid om in juni bij een tweede subsidie-regeling in te dienen.

Mocht je interesse hebben om aan het project mee te werken of kun je ons in contact brengen met geschikte partijen? Neem dan svp uiterlijk 15 februari contact op met Jolanda Tetteroo ( j.i.a.tetteroo@hva.nl / 06 211 566 79) of Jeroen van der Kuur ( j.van.der.kuur@hva.nl /  06 2115 6172 ).

Het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam richt zich op het ontwerpen en realiseren van slimme, technologische oplossingen voor de (toekomstige) stad. Hiertoe hebben we de disciplines van engineering, logistiek en gebouwde omgeving gebundeld. Zo zijn we mede foundingpartner van Amsterdam Smart City en onder meer betrokken bij Circulair Zuidoost, een samenwerkingsverband tussen de gemeente, Amsterdam ArenA, AMC, Nuon, ING, Alliander, Waternet, ROC e.a.