Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Battle Minor Amsterdam VS Minor Rotterdam groot succes

14 jan 2016 12:04 | Faculteit Techniek

Op dinsdag 12 januari werd op de Wibautstraat gestreden om de felbegeerde bokaal door de Minors van Amsterdam en Rotterdam. Rotterdam ging eind van de middag naar huis met de 3D-geprinte bokaal.

Om 9 uur begonnen we met een welkomst praatje en werden de jury's voorgesteld: Koos Kalkman, Robbert Janssen en Abdel Makhloufi. Rotterdam was de gast opleiding dus zij mochten het spits afbijten met hun presentatie. Hierna kon de jury vragen stellen en feedback geven. Vervolgens mocht Amsterdam hun presentatie houden. Nadat de jury ook hetzelfde had gedaan konden zij gaan overleggen wie de beste presentatie gaf.

Dit werd Rotterdam voor jury Robbert Jansen omdat de studenten van de Hogeschool Rotterdam de beste analyse van het probleem hadden gemaakt. Middels een uitgebreide SWOT brachten ze helder in kaart wat de aantrekkingskracht van de haven van Rotterdam was en hoe dit doorwerkte op het achterland. Zo presenteerden ze dat Nederland meerdere logistieke hotspots hebben die een groot belang hebben bij een sterke haven van Rotterdam als gateway to Europe.

En voor jury-lid Koos Kalkman doordat de presentatie van het Rotterdamse team voldeed aan alle eisen die vooraf waren opgesteld en bestond uit een goed, samenhangend verhaal. Door Rotterdam was duidelijke een onderzoeksrichting gekozen met de daarbij behorende zaken als conclusie en aanbeveling. Hiermee is Rotterdam verder gegaan dan Het Amsterdamse team dat een groot aantal (top)sectoren de revue liet passeren met enkele kerncijfers maar de presentatie eindige met een stelling en geen eigen oordeel of advies. De discussie rond deze stelling is wel goed op gang gekomen. In de presentaties was de mentaliteit van “handen uit de mouwen” en “I Amsterdam” ook merkbaar waarbij de Amsterdamse presentatie in beginsel een marketingtool voor de logistiek zou kunnen zijn.

Als afsluiting van de Battle gaf jury-lid en spreker Robbert Janssen een uitgebreide presentatie over 3D-printing en Truck Platooning. 

Als afsluiter van de middag gingen beide groepen een tour door de Amsterdamse grachten tegemoet.

De battle was een groot succes. Het werd goed ontvangen bij iedereen en was uitstekend geregeld. Volgend jaar weer!

 

Het event is mede mogelijk gemaakt door
KennisDC Logistiek Amsterdam en Rotterdam.