Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Urban Technology geland in het hart van het voedseldebat

16 okt 2015 00:00 | Faculteit Techniek

Op 8 en 9 oktober hield de Europese food planning gemeenschap (AESOP Sustainable Foor Planning groep) haar jaarlijkse congres in Turijn. Het thema was 'Localizing Urban Food Strategies' en 120 deelnemers uit 29 landen bespraken de stedelijke voedselvoorziening.

Melika Levelt van het icoonproject 'Voedsel in en naar de Stad' presenteerde twee papers: één over ruimtelijke planning en stadslandbouw en één over de logistiek van korte voedselketens. Samen met haar collega Janne van den Akker legde zij veel contacten met kopstukken uit de wereld van de stadslandbouw en circulair denken over voedselvoorziening voor steden. 

De urgentie van het veranderen van het bestaande voedselsysteem werd onderstreept in een groot deel van de presentaties. Een paar thema’s die eruit sprongen: het belang van het benutten van stedelijk afval in de landbouwproductie (kringloopsluiting), zorg voor herstel van vruchtbare bodems en een eerlijke prijs voor voedsel. Ook pleitten veel collega’s voor het integraal opnemen van groen en voedselproductie in de grootstedelijke regio. Dit brengt grote ontwerpopgaven met zich mee voor stedenbouwkundigen. Logistiek kreeg in het congres nog niet zo veel aandacht maar werd in de reacties op de presentatie van Melika Levelt wel benoemd als een belangrijk thema.

Het congres bevestigt dat Urban Technology met haar expertise op het gebied van circulair design, logistiek en ruimtelijke transformatie een zeer interessante mix van kennis in huis heeft om een verschil te maken in de stedelijke voedselvoorziening.