Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Onderzoek naar vrachtverkeer in de Pijp

27 aug 2015 15:28 | Faculteit Techniek

Het Onderzoeksprogramma Urban Technology heeft met de hulp van een studententeam een verkeersonderzoek uitgevoerd in de Ferdinand Bolstraat. Het onderzoek draagt bij aan het in kaart brengen van de huidige verkeerssituatie. Dit is nodig omdat de Ferdinand Bolstraat, als onderdeel van de Rode Loper, in de toekomst autovrij wordt en er nieuwe maatregelen ontwikkeld moeten worden voor laden en lossen van vrachtverkeer.

Aanpak

De studenten hebben tussen 15 en 26 juni 2015 tellingen verricht op twee verschillende punten in de Ferdinand Bolstraat. Drie dagen op de kruising met de Quellijnstraat en drie dagen op de kruising met de Gerard Doustraat, van 07:00 tot 19:00 uur. Personenvoertuigen zijn buiten beschouwing gelaten. Bij de tellingen zijn (indien mogelijk) kentekens en bedrijfsnamen genoteerd. Daarnaast hebben de studenten 229 observaties verricht in het gebied rondom de Ferdinand Bolstraat, waarbij onder andere gelet is op laad- en losgedrag en onveilige situaties.

Intensiteit en type

In totaal zijn er in zes dagen 1.880 voertuigen geteld, waarvan 78% bestelbus, 16% vrachtauto en 6% vuilnisauto. De aantallen per 12 uur variëren van 208 (maandag, Quellijnstraat) tot 435 (donderdag, Gerard Doustraat). Het drukste moment ligt rond 11 uur. Meer dan de helft van de voertuigen, namelijk 54% is in de 6 meetdagen minimaal twee keer langsgekomen en 12% meer dan 5 keer. Eén voertuig is 17 keer voorbij gereden. Op het drukke punt naast de Albert Cuypmarkt komt 57% vanuit het noorden van de Ferdinand Bolstraat, de rest (43%) komt uit een van de zijstraten.

Verdeling segmenten: veel blanco voertuigen

Met behulp van de bedrijfsnaam zijn de voertuigen categoriseert in segmenten. Bij 34% van de voertuigen was dit niet mogelijk omdat er geen naam op het voertuig vermeld stond, dit zijn de zogenaamde blanco voertuigen. De grote (zichtbare) segmenten zijn Horeca & Food Service (14%), Dienstverlening* (10%) en Bouw & Installatie (10%). Afvalinzameling heeft een aandeel van 7% in de genoteerde voertuigen. Vervolgonderzoek onder blanco voertuigen is nodig om ook dit deel te kunnen categoriseren, aangezien het de verdeling kan veranderen.

Mileuzone

Door middel van het kenteken is voor 1.775 voertuigen het jaar van toelating achterhaald via het RDW-register. Van de bestelbussen is 5% voor het jaar 2000 toegelaten. Dit is het aandeel bestelvoertuigen dat met de geplande milieuzonde van de gemeente Amsterdam voor bestelverkeer geweerd zal worden (Agenda Duurzaamheid, 2015), wanneer deze nu ingevoerd zou worden. Van de genoteerde vrachtwagens voldoet 7% niet aan de eisen die gelden in de milieuzone van Amsterdam, dit zijn voertuigen met een Euro 3 norm. Onbekend is of deze voertuigen een ontheffing hadden op het moment van de observatie.

De data en analyses uit het onderzoek zijn ter beschikking gesteld aan Programmabureau Luchtkwaliteit van de gemeente Amsterdam en Stadsdeel Zuid.

Het onderzoek vond plaats onder leiding van Walther Ploos van Amstel (lector City Logistics) en Susanne Balm (projectleider). Het studententeam bestond uit: Thiemo van der Heiden, Yannick Hogebrug, Zoubeir El Kawakibi, Katrin Kostova, Bastiaan Lansink, Djamilla van Os, Safouane Riani, Veronique Wedzinga, Erik de Wilde, Maarten Wolfswinkel, Priscilla Wong-Chung, Ruben Stam en Erick Ferreira.

* O.a. loodgieters, schilders, energiebedrijven, stomerijdiensten, etc.