Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Synergie

Samen systeemdenken met kwalitatieve representaties

Project

Systeemdenken is een belangrijke vaardigheid voor het begrijpen en oplossen van problemen en helpt leerlingen de wereld beter te begrijpen. Leerlingen ontwikkelen deze vaardigheid echter niet vanzelf. Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken gaat onder leiding van lector Bert Bredeweg en hoofddocent Marco Kragten een digitale leeromgeving ontwikkelen die leerlingen automatisch gegenereerde ondersteuning biedt bij het gezamenlijk creëren van kwalitatieve representaties van dynamische systemen. De leeromgeving en bijbehorende lessenseries worden in samenwerking met scholen ontwikkeld. Het onderzoek wordt gefinancierd met een RAAK Publiek subsidie van regieorgaan SIA.

Het belang van systeemdenken in het onderwijs wordt breed erkend, vooral vanwege de complexe systemen waarmee leerlingen in vakken zoals biologie, natuurkunde, economie en aardrijkskunde te maken krijgen. Wanneer leerlingen beter inzicht krijgen in de algemene principes hoe systemen bij deze vakken werken, dan kunnen ze gerichter op zoek gaan naar oplossingen voor de vraagstukken die zij krijgen. “Het gebruik van computermodellen om systeemdenken te bevorderen is al lang als veelbelovend beschouwd, maar leerlingen ervaren moeilijkheden en hebben ondersteuning nodig bij het modelleren.”, legt hoofddocent en onderzoeker Marco Kragten uit. “Met behulp van onze software DynaLearn maken leerlingen kwalitatieve representaties van systemen. De leeromgeving die we gaan ontwikkelen geeft leerlingen feedback op de kwaliteit van hun representaties en het proces van samenwerken.”

Het onderzoek

De projectgroep meet vervolgens het effect van samenwerkend leren op de ontwikkeling van zowel systeemdenken als vakinhoudelijke kennis. Marco: “We verwachten dat het gezamenlijk maken van eigen representaties gunstig is voor het leren systeemdenken, omdat het actieve betrokkenheid en discussie in de groep bevordert. De docent wordt dus deels ontlast omdat de leeromgeving de ondersteuning biedt.” Het project sluit nauw aan bij de praktijkvraag, geeft invulling aan moderne onderwijsvormen en zorgt dat vaardigheden in systeemdenken expliciet worden getraind.

Meer weten over het project? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 februari 2024

Project Info

Startdatum 03 jun 2024
Einddatum 02 jun 2026