Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Karin van de Lagemaat ontvangt Professional Doctorate beurs

Eerste HvA-kandidaat binnen Domein Leren & Professionaliseren

4 mrt 2024 12:20 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Karin van de Lagemaat ontvangt haar beurs voor de landelijke pilot Professional Doctorate en is daarmee de eerste HvA-kandidaat binnen het domein Leren & Professionaliseren. Met de PD introduceert het hbo een eigen doctoraatstraject, gericht op onderzoek in de praktijk.

Karin van de Lagemaat werkt bij Montessori Scholengemeenschap Amsterdam . Zij is betrokken bij het lectoraat Leren en Innoveren. Met haar onderzoeks- en veranderaanpak wil Van de Lagemaat een verschuiving realiseren in de manier waarop leraren leren.

Leraren van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) hebben binnen de grootstedelijke context te maken met grote uitdagingen op het gebied van diversiteit en kansengelijkheid. Het vinden van goede antwoorden op die uitdagingen kunnen leraren niet alleen, daar hebben ze elkaar voor nodig. Dit vraagt om wezenlijke en duurzame veranderingen in het beroepsbeeld van de leraar en van praktijken en routines in de school.

Duurzame ontwikkeling

Met haar collega’s pakt zij dit praktijkprobleem aan, waarbij het doel is om het team- en organisatieleren binnen de MSA te versterken. Het PD-traject draagt zo bij aan het verstevigen van duurzame ontwikkeling binnen de school en het onderwijs. Want waar ‘leraren VAN en MET elkaar leren, leren leerlingen beter’. Van de Lagemaat krijgt begeleiding van de lectoren Marco Snoek en Daniël van Middelkoop.

“Het PD verrijkt mijn eigen kennis en ervaring door samen te werken, leren en reflecteren met andere PD-kandidaten, lectoren en collega’s in het werkveld. Hierdoor kan ik mij professioneel verder bekwamen in de vier rollen van een PD-kandidaat: change agent, innovator, professional en onderzoeker.”

Meer weten?

Op deze pagina vind je meer informatie over het onderzoek van Karin van de Lagemaat. Binnen de domeinen Gezondheid & Welzijn, Kunst + Creatief en Techniek & Digitalisering zijn al vier kandidaten met een PD-traject gestart. Bekijk de pagina promoveren om meer te lezen over de landelijke pilot Professional Doctorate aan de HvA.

Over het Professional Doctorate

De professional doctorate is een promotietraject gericht op de (beroeps)praktijk. Je wordt opgeleid tot hooggekwalificeerde, onderzoekende professional die oplossingen bedenkt voor complexe vraagstukken. Het traject duurt gemiddeld drie tot zes jaar. Tijdens deze periode ontwikkel je handelingskennis, processen en producten zodat je interventies tot stand kunt brengen en daadwerkelijk verandering in gang zet.