Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Auctor Kansrijk Onderwijs werkt aan kansengelijkheid in VO

14 jun 2024 12:20 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Naast leerstoelen in het wetenschappelijk onderwijs, lectoraten in het hbo en practoraten in het mbo heeft nu ook het voortgezet onderwijs een onderzoeksplek: een auctoraat. Centraal staat daarbij de professionalisering van docenten en daarmee de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Mieke van Diepen, onderzoeker bij het lectoraat Kansrijke schoolloopbanen in een Diverse Stad is sinds september auctor bij Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland, Christelijke Scholen Gemeenschap Jan Arentsz en het Atlas College. Mieke is de vierde auctor in Nederland en vormt daarmee het tweede auctoraat in Nederland.

Als auctor Kansrijk Onderwijs gaat Mieke samen met onderzoekscoördinatoren en docenten van de verschillende scholen vormgeven aan onderzoeksmatig werken. Mieke licht toe: “In de dagelijkse praktijk loopt de docent tegen verschillende situaties - in of buiten de les - aan die goed of minder goed gaan. Het is belangrijk dat de docent nieuwsgierig is, zo'n situatie kan analyseren en kritisch kan kijken naar het handelen van alle betrokkenen hierin. Door te reflecteren op ervaringen, kennis, vaardigheden, overtuigingen en bijvoorbeeld drijfveren geeft dat de mogelijkheid nieuwe inzichten te ontwikkelen en verbeteringen door te voeren. Dit kan dan ook weer bijdragen aan werkplezier en loopbaanontwikkeling voor docenten.”

Mieke van Diepen

Kansrijkheid in het voortgezet onderwijs

De Onderwijsraad heeft twee jaar geleden een rapport uitgebracht waarin wordt gepleit voor ‘later selecteren en beter differentiëren’. In het voortgezet onderwijs - en dus ook bij onze scholen - zijn er veel vernieuwingen gaande die hieraan werken. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn brede brugklassen en speciale projecten zoals Fourteens (voor kinderen van 10 tot 14 jaar), Supreme College (verdiepend en internationaal vwo-onderwijs) en de Forta-leerroute (waar leerlingen in een gemengde brugklas mogen ontdekken of vmbo of praktijkonderwijs beter bij ze past). “We verbinden hiermee praktijk met theorie, en onderwijs met onderzoek, en zo werken we aan het bevorderen van kansengelijkheid en kansrijkheid in het voortgezet onderwijs. Het auctoraat ondersteunt en bewaakt de samenhang en kwaliteit in het onderzoeksprogramma, waar gewenst in samenwerking met andere vo-scholen, met po, mbo en hoger onderwijs.

Over Mieke van Diepen

Mieke werkt sinds 2016 als onderzoeker bij het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen van de Hogeschool van Amsterdam en doet samen met haar collega’s onderzoek naar praktijken die kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo kunnen ondersteunen. Zo heeft zij zich de afgelopen jaren bezig gehouden met studentbetrokkenheid (meetinstrument), academische taal, toegankelijkheid van het hbo, studentbegeleiding, en de onderzoekende houding van docenten (KNAP). Naast haar auctoraat brengt zij op dit moment samen met de werkgroep in kaart hoe de HvA werkt aan betere aansluiting met toeleverend onderwijs (mbo en vo).

Donderdag 27 juni 2024 houdt Mieke haar auctorale rede als auctor Kansrijk Onderwijs.

De uitndiging vind je hier