Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Floor Rombout Associate lector Burgerschapsonderwijs

11 sep 2023 10:05 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam heeft dr. Floor Rombout per 1 september 2023 benoemd tot Associate lector Burgerschapsonderwijs.

Vanuit haar nieuwe positie als associate lector Burgerschapsonderwijs richt Floor zich op onderzoek naar onderwijs over morele en maatschappelijke kwesties. Hoe ga je als docent om met je eigen waarden als er controversiële thema’s besproken worden in de klas? Hoe kunnen we docenten opleiden die vaardig zijn in het geven van kritisch burgerschapsonderwijs? Welke didactiekvormen dragen bij aan oordeelsvorming van leerlingen? Hoe leren we leerlingen en studenten zorgvuldig redeneren over complexe vraagstukken op domeinen als duurzaamheid en democratie? Het onderzoek is bedoeld om leraren, lerarenopleiders en scholen meer handvatten te geven over hoe effectief en waardevol burgerschapsonderwijs eruit kan zien. Floor doet haar onderzoek zoveel mogelijk samen met docenten en studenten van verschillende scholen.

“Burgerschapsonderwijs wordt in een polariserende samenleving steeds belangrijker. Met de komst van Floor bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding kunnen we nog beter - samen met het werkveld en onze lerarenopleidingen - het burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs versterken. Ik wens Floor veel succes bij onze faculteit.”
Sander Nieuwland, waarnemend decaan Faculteit Onderwijs en Opvoeding


Over Floor Rombout

Floor Rombout werkte de afgelopen dertien jaar als filosofiedocent in het voortgezet onderwijs en op verschillende basisscholen in Amsterdam. De laatste tien jaar gaf zij les aan bovenbouwklassen havo en vwo van het Hermann Wesselink College in Amstelveen. Floor is actief betrokken bij landelijke ontwikkelingen rond het schoolvak filosofie en stelde een handboek vakdidactiek samen. Daarnaast heeft zij een bijdrage geleverd aan docentenprofessionalisering en curriculumvernieuwing op de thema’s ‘Democratie’ en ‘Milieufilosofie’. Van 2016 tot 2022 deed Floor promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar de vraag hoe klassikale gesprekken kunnen bijdragen aan het kritisch redeneren van leerlingen over morele vraagstukken. In dit ontwerponderzoek heeft zij in nauwe samenwerking met filosofiedocenten gesprekstechnieken en ontwerpprincipes ontwikkeld. Ook werkte Floor als vakdidacticus filosofie en lerarenopleider aan de Universiteit Utrecht.

Impact praktijkonderzoek vergroten

Floor is de tweede associate lector die bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding is gestart. Haar benoeming als associate lector sluit aan bij de bredere vraag van de HvA om de impact van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Met de komst van Floor wordt de onderzoeksgroep van het lectoraat Burgerschapsonderwijs versterkt. De komende maanden starten ook bij de andere lectoraten van de faculteit associate lectoren.