Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Laatste aflevering podcast 'Minder uren, betere lessen?'

10 mei 2023 17:02 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

We hebben hoge verwachtingen van leraren als het gaat om de kwaliteit van hun lessen, maar er is nauwelijks tijd om goede lessen voor te bereiden. Kernvraag van de podcastreeks is of het verlagen van het aantal lesuren van leraren ten gunste van (gezamenlijke) ontwikkeltijd kan bijdrage aan betere lessen.

Vandaag komen we alweer met de 9de en laatste aflevering van de podcast-serie ‘Minder uren, betere lessen?’. In deze aflevering staan we stil bij de vraag wat de voorgaande acht gesprekken hebben opgeleverd t.a.v. het vraagstuk van ontwikkeltijd voor leraren: wat zijn belangrijke inzichten en ideeën, wat verraste en wat zette aan tot nadenken? Startpunt in de reeks was het gevoel dat het noodzakelijk is om meer ontwikkeltijd voor leraren te creëren. Dat is op zich geen nieuw idee, al langer wordt dit ook door de Tweede Kamer, de vakbonden en bestuurders gezegd. Maar iedereen hikt aan tegen de vraag: hoe dan? Want echt tijd voor leraren creëren leidt haast onvermijdelijk tot ook minder onderwijstijd voor leerlingen. Daarover is tijdens de voorgaande gesprekken veel gezegd: over de spanning die dit oproept, de condities die hiervoor nodig zijn, en ook de nuancering die hierbij nodig is. We kijken niet alleen terug, maar ook vooruit: Wat kunnen we met alle inzichten die de verschillende afleveringen hebben opgeleverd? Wat zouden leraren, schoolleiders en -besturen hier mee moeten en wat zouden beleidsmakers als vervolgstappen moeten zetten?

Wil je meer weten of met ons in gesprek over de reeks of over de aflevering? Kijk op www.hva.nl/minderurenbeterelessen .