Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

'Het had wat mij betreft langer mogen duren.'

Aisa Amagir blikt terug op haar promotie

26 nov 2020 12:44 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op vrijdag 30 oktober om 17.00 uur verdedigde Aisa Amagir, lerarenopleider economie en onderzoeker, in de aula van de Oude Lutherse kerk haar proefschrift ‘You can’t just spend all the money you have’: Financial literacy education among young students in the Netherlands. Vanwege de coronamaatregelen was er een beperkt publiek aanwezig en was de plechtigheid online live te volgen. Aisa blikt terug en deelt met ons de laudatio van haar promotor Henriette Maassen van den Brink.

Aisa: ‘Ik heb de dag echt als een feestje ervaren en kijk er met een goed gevoel op terug. De commissieleden hadden allen lovende woorden over de kwaliteit van mijn proefschrift.
Maar zoals dat bij een verdediging hoort waren er ook kritische vragen. Ik heb goed kunnen ingaan op de vragen, die veelal over de inhoud gingen. Daar was ik erg blij mee.’

Ze vervolgt: ‘Ik had nog veel meer kunnen vertellen. De voorzitter verzocht mij een aantal keren vriendelijk om zo puntig mogelijk de vragen te beantwoorden. Door mijn enthousiasme was dat ontzettend lastig. Het had wat mij betreft nog wel wat langer mogen duren.’

Beperkt publiek

Vanwege de coronamaatregelen was er maar een beperkt publiek aanwezig. Aisa: ‘Uiteraard had ik liever een volle aula gezien met mijn hele familie, al mijn vrienden en collega’s. Maar desalniettemin was het een hele mooie en warme plechtigheid. Er hing een goede sfeer en er werd zelfs gelachen.'

Aisa Amagir

Op de vraag waarom Aisa is gaan promoveren antwoordt ze: ‘Promoveren is een uitdaging op intellectueel niveau. Het heeft mij de mogelijkheid geboden om mijn kennis uit te breiden en mij te verdiepen in een onderwerp dat mij na aan het hart ligt.'

Invloed op rol als lerarenopleider

Aisa: ‘De inzichten van mijn proefschrift hebben implicaties voor het opleiden van leraren economie. Maar kunnen ook van grote waarde zijn voor collega-lerarenopleiders bij het vormgeven van onderwijs, waarin ze studenten leren om op een systematische wijze onderzoek te doen naar hun eigen praktijk.'

‘Zoek gelijkgestemden om ervaringen mee te kunnen delen’.

Aisa heeft nog een tip voor toekomstige promovendi: ‘Het combineren van mijn werk als lerarenopleider economie met het doen van onderzoek was niet altijd even makkelijk. Aan collega-promovendi of collega’s met promotieambities wil ik meegeven dat het belangrijk is om je onderzoekstijd goed te bewaken. Onderzoek vraagt tijd en ruimte om zaken te overdenken en goed op te schrijven. Promoveren is vaak een solistische bezigheid en kan vrij eenzaam zijn, maar dat hoeft niet. Zoek gelijkgestemden om ervaringen mee te kunnen delen.'

Na de plechtigheid heeft Aisa thuis met haar gezin alles nabesproken. ’Daarna hebben we heerlijk gegeten en alle cadeau's uitgepakt. Wat ben ik dankbaar voor alle bloemen, kaarten en cadeaus die ik heb gekregen. Ik ben ontzettend verwend.
Ik ben enerzijds blij dat het proefschrift af is, maar tegelijkertijd neem ik ook afscheid van een mooi en intensief traject.'

Wil je meer weten over Aisa’s onderzoek?

Lees het promotieonderzoek van Aisa en het gehele proefschrift . Kijk hier lekenpraatje terug.

Geachte doctor AMAGIR, beste AISA

Het is mij een grote eer en een bijzonder genoegen om je als eerste te mogen feliciteren met je behaalde titel. Ik doe dat vanzelfsprekend ook mede namens Arie en Wim. Wij zijn alle drie trots op het resultaat dat je hebt behaald. Je hebt een mooi proefschrift geschreven en de glans daarvan straalt ook beetje op ons af.

De dag dat je bij ons binnenstapte, herinner ik mij nog goed. Op ons /mijn pad gezet door het Ministerie van Financiën, die blijkbaar vertrouwen had in onze kennis en kunde van onderwijseconomie en van het onderwijsbeleid. Voor ons zat een jonge ambitieuze vrouw, die precies wist wat ze wilde. Arie kwam mee om ook nog even de kat uit de boom te kijken, want met die economen aan een universiteit weet je het maar nooit. Een beetje competitie en competentiegevoel tussen HvA en UvA leidt tot mooie dingen, dat is te zien aan het fraaie proefschrift dat er nu ligt.

Jaren geleden hebben Wim en ik binnen TIER de master evidence based innovation in teaching opgericht, speciaal bedoeld om docenten in het vo en hbo op te leiden in het doen van onderzoek ten nutte van het onderwijs. Hoewel we vele docenten hebben langs zien komen, ook uit het HBO, en onze ambitie was ze ver te brengen, ging het niet altijd goed.

De faculteit Economie kijkt dan ook met enige argusogen naar promovendi uit het HBO. Jij, Aisa logenstraft het beeld dat bij sommige faculteiten, in het bijzonder onze faculteit heerst dat promotietrajecten van HvA docenten en onderzoekers mislukken en dat het nooit tot een proefschrift komt. Of, zoals een hoogleraar ons schreef: “wij hebben niet onverdeeld positieve ervaringen met hogeschool promovendi”.

Nu, door jou hebben wij dat inmiddels wel. De bijdrage van Arie als een soort poortwachter is daarbij van onschatbare waarde geweest. Wim en ik hebben niet alles gezien…… blijkt achteraf.

Wat we wel moeten toegeven met betrekking tot potentiële hogeschool promovendi, is dat zij soms of afhaakten in de eerste fase of in een latere fase omdat de combinatie met de dagelijkse praktijk van het lesgeven te zwaar was, of omdat men zich vergiste in de eigenschappen die nodig zijn om tot een kwalitatief volwaardig proefschrift te komen: kennis en inzicht vergaren, statistische technieken toepassen, de juiste onderzoeksvragen stellen en vooral doorzettingsvermogen, creativiteit en vasthoudendheid.

1 ding blijft in die eindeloze reeks eigenschappen die nodig zijn om je leven te leven en te promoveren blijft onderbelicht, je moet vooral hard werken. En een grote dosis enthousiasme en doorzettingsvermogen hebben. En enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn en waren bij Aisa in ruime mate aanwezig. Als je eenmaal over je onderzoek begint te vertellen ben je niet meer te stoppen. Menig bijeenkomst moest worden afgebroken met “zullen we een volgende afspraak maken” waarmee we als hint gaven “de tijd is om”.

Er is een 10 duizend uren regel uit het onderzoek van de Zweed Anders Ericsson. Hij deed onderzoek naar de vraag of mensen worden geboren met talent of dat iedereen kans heeft om tot de (wereld) top te komen. Op dat 10.000 uren gezwoeg is veel kritiek. Is het nu talent of training. Ericsson vindt de invloed van genen en intelligentie door zijn critici ingebracht, overschat. Die critici beweren: “ Hoeveel uur je er ook op zwoegt, je wordt nooit een wereldkampioen schaken of meester pianist als je geen talent hebt”.

Maar goed, voor een promotieonderzoek moet je zwoegen, en voor een goed promotieonderzoek heb je talent nodig. En daaraan is ruimschoots voldaan.

Aisa is in onze rij van 16 TIER promovendi, de 1e HBO docent die is gepromoveerd.

Aisa, je deed alles zelf, de organisatie van de dataverzameling, het inhuren en instructie geven aan de studenten, het invoeren van de data, de analyses, kortom alle onderdelen voerde je zelf uit of je was in staat sommige taken uitstekend te delegeren en te regisseren. Dat doe je tot in de puntjes (gisteren wilde je zelfs deze laudatio regisseren 😊)

Maar daardoor is het een heel volledig proefschrift geworden, waarin veel verschillende onderzoeksmethoden zijn toegepast. Van een systematische review, via een beschrijvende studie naar een ontwerpstudie en een evaluatiestudie. De vragenlijsten zijn zelf ontwikkeld en de data in de survey en de evaluatiestudie heb je zelf verzameld en geanalyseerd. Dit maakt dat je een all round onderzoeker bent geworden, die van vele markten thuis is.

We hebben veel bewondering voor de manier waarop je de scholen er toe kreeg om mee te werken. Veel van het onderzoek strandt immers in praktijk, doordat scholen geen zin hebben om mee te doen, halverwege afhaken, of uiteindelijk het nut niet zien voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Je onderzoek is in alle toonaarden gelukt, ruim 700 vmbo studenten hebben meegewerkt.

Je onderzoek SpaarWijs heeft nu al veel aandacht. Van de HvA kreeg je dit jaar de publieksprijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker van een voorbeeldstellend onderzoeksproject. Criteria die hierbij een rol spelen zijn onder andere, is het een praktijkvraag en welke impact kan dit onderzoek hebben op de praktijk? En kunnen we ons onderwijs aanpassen, verbeteren met dit onderzoek? Dit jaar had de jury uit zeven voordrachten de drie beste onderzoeksprojecten gekozen. En Aisa won de publieksprijs van 500 euro. Ook in het UvA persbericht staan mooie woorden over het onderzoek. Je onderzoek heeft ook de aandacht getrokken van de Telegraaf die er een mooi artikel aan wijdde en vanochtend was je te beluisteren op het radio 1 journaal, waarvan je wel even moest bijkomen. De radiojournalist kreeg weinig kans om er tussen te komen.

En dat te bedenken dat jij dit deed naast je baan als lerarenopleider economie verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam in de bachelor- en masterlerarenopleiding, lessen schreef voor het Ruud de Moor Centrum en mede-auteur bent van het katern denkvaardigheden binnen het economieonderwijs.

Tijdens de promotieperiode heb je persoonlijk veel meegemaakt, van een aardbeving tijdens je vakantie, tot corona en ziektes in je familie en recent het overlijden van je vader.

Vol bewondering, dat geldt voor ons alle drie, hebben we je gadegeslagen, hoe je tegenslagen overwon en er bovendien kracht uitputte om juist met hernieuwde energie verder te gaan.

Wij hebben als TIER (Top Institute Evidence Based Education Reseach) de traditie dat we in een laudatio zoeken naar een gedicht waarmee we eindigen. Een aantal malen heb ik tegen je gezegd, Aisa die opmerkingen van je dat zijn meningen of dat is politiek, zoals bijvoorbeeld je uitspraken over de relatie tussen je onderzoeksuitkomsten en het herinvoeren van de basisbeurs. We willen wetenschappelijk bewijs.

Het lag dan ook beetje voor de hand om of de dichter Herman Gorter of de dichter Bertus Aafjes te nemen, beiden met het hart op een socialistische plaats. Het zou wat zijn als ik de hele Mei van Gorter nu zou voorlezen, 4381 dichtregels, ik denk niet dat de voorzitter van de promotiecommissie, de prorector, dat nu zal waarderen.

Dat zal ik niemand aandoen, ik kies ter afsluiting voor de mooie woorden van Bertus Aafjes en die zeer van toepassing zijn op jou (en begrijp ik uit welingelichte kringen, was dit ook het motto van Wim Kok)

Er zijn vele wegen,

maar de juiste weg is de weg ertegen;

niet de weg eronder, dat is onderkruiperij;

niet de weg erover dat is pluimstrijkerij,

maar de weg ertegen,

tegen alle wegen in en dat is

van wijsheid nog maar het begin

Bertus Aafjes (1914-1993)

Beste Aisa, mede namens Arie en Wim , wil ik je nogmaals van harte feliciteren met het behaalde doctoraat. En natuurlijk ook onze felicitaties aan Ahmed, en de kinderen, je moeder, broers en zussen, en aan je vader die de afronding vandaag helaas niet meer mocht meemaken, maar je wel vleugels gaf!

Kortom onze welgemeende felicitaties aan DE Amagirs en je collega’s, vrienden en vriendinnen in de wetenschap en daar buiten. Geniet van deze mooie dag en de dagen die nog zullen volgen.