Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Gelijkwaardige dialoog in het mbo

15 jan 2020 16:00 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Mbo-docenten ervaren gelijkwaardige dialoog tussen docent en student, én studenten onderling als een effectief middel om studenten te motiveren tijdens hun lessen.


Gelijkwaardige dialoog 

Expertdocenten hebben daarom gevraagd om gezamenlijk te onderzoeken wat hun pedagogisch handelen gericht op gelijkwaardige dialoog in de klas effectief maakt zodat zij deze kennis kunnen delen met collega’s.

 

Kenmerken succesvol pedagogisch handelen

Om zicht te krijgen op wat succesvol pedagogisch handelen kenmerkt van expertdocenten worden zij uitgedaagd om klassengesprekken (gericht op gelijkwaardige dialoog) te voeren over beroepsdilemma’s.
Deze interventie biedt docenten verschillende pedagogische handlingsmogelijkheden en analysemogelijkheden om gezamenlijk met onderzoekers en pedagogen theoretische inzichten te construeren, resulterend in een professionaliseringsadvies.

Deelnemers aan het project

Het project is aangevraagd door Jannet Doppenberg Dubravka Knezic en Ruben Fukkink in samenwerking met MBO College Zuid.