Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Evaluatie doorstroom programma’s mbo-pabo

19 aug 2019 16:19 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Sinds de invoering van toelatingstoetsen voor de pabo (2015-2016) is de doorstroom van mbo-4 studenten naar de pabo gestagneerd. Om deze reden zijn in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam doorstroomprogramma’s ontwikkeld om de doorstroom van mbo-4 studenten naar de pabo te verbeteren.

In opdracht van de drie projectgroepen hebben het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad (voorheen bekend als het Lectoraat Beroepsonderwijs) en het HvA-Lectoraat Leren en Innoveren, onderzocht in hoeverre met deze doorstroomprogramma’s de beoogde doelen worden behaald en welke factoren hierin bepalend zijn.

In het onderzoeksrapport van Mieke van Diepen en Marco Snoek wordt verslag gedaan over de mate waarin de doelen van de doorstroomprogramma’s behaald zijn, welke knelpunten er waren en welke lessen er geleerd zijn.