Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Artikelenreeks in Van 12 tot 18 door Marco Snoek

Onderwijsinnovatie en onderwijstoezicht

12 nov 2018 12:48 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onderwijsinnovatie en onderwijstoezicht zijn beiden essentiële elementen van ons onderwijssysteem. Toch staan ze soms op gespannen voet met elkaar. Onderwijs innovaties lopen soms mis waarop er een breed pleidooi komt voor meer onderwijstoezicht. En scholen klagen soms dat we willen innoveren, maar dat dat niet kan door de criteria die de inspectie hanteert.


Werkconferentie Quality Assurance and School Development

Dat was voor de Working Group Schools van de Europese Commissie in 2016 aanleiding om een kleinschalige werkconferentie te organiseren rond Quality Assurance and School Development.
Lees het verslag Quality Assurance and School Development

Opbrengsten werkconferentie

Die werkconferentie was voor vier honoursstudenten van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van Hogeschool van Amsterdam weer aanleiding om na te gaan hoe de verhouding tussen onderwijstoezicht en schoolontwikkeling door een aantal innovatieve scholen in Nederland werd ervaren. En dat leidde weer tot een artikelenreeks in het blad Van 12 tot 18.

In het openingsartikel ‘Hoe kan de Inspectie bijdragen aan schoolontwikkeling’ gaan Marco Snoek en Daniëlla Nicolaes (inspecteur primair onderwijs en samen met Marco deelnemer aan de werkconferentie) in op de opbrengsten van de werkconferentie en op het nieuwe toezichtskader waarin de Inspectie meer wil optreden als sparringpartner voor scholen bij processen van kwaliteitsverbetering en dus bij onderwijsinnovatie. Dat vraagt nieuwe rollen van inspecteurs, schoolleiders en leraren.

Honoursstudenten gaan in gesprek en doen verslag

Judith Grapendaal, Edu Onderwater, Celine Uriot en Rosan Wenker bezochten vervolgens vier scholen en gingen in gesprek met de schoolleiders, leraren en leerlingen over onderwijsinnovatie en onderwijstoezicht en hoe de vraag hoe school en Inspectie elkaar konden versterken.

In het meinummer schreven Judith en Rosan over het Vathorst College,voor het juni nummer schreven Edu en Celine een portret van het Hyperion Lyceum, in het septembernummer deden Judith en Rosan verslag van hun gesprekken met CSG Jan Arentsz in Langedijk en Celine en Edu sloten de reeks in het oktobernummer af met een artikel over het Eerste Christelijke Lyceum in Haarlem.

Mag je experimenteren met kinderen?

Tenslotte sloten Marco Snoek, Daniëlla Nicolaes en Inge de Wolf (bijzonder hoogleraar onderwijstoezicht Maastricht en verbonden aan de Inspectie) de reeks af met het artikel ‘Mag je experimenteren met kinderen?' Over het omgaan met de risico's van innovaties’. In het artikel vragen ze aandacht voor het feit dat er bij onderwijsinnovaties altijd sprake is van risico. Het streven om dat risico uit te sluiten belemmert innovatie en is daarmee niet wenselijk. Maar scholen moeten wel bewust met die risico's omgaan door een risico-dialoog aan te gaan met ouders, leerlingen en andere stakeholders. Mislukkingen zijn echter onvermijdelijk onderdeel van innovatieprocessen. Zo'n mislukking is jammer, maar tegelijkertijd ook weer een kans om van te leren. Het is belangrijk dat scholen die kans ook aangrijpen.

Referentie

Snoek, M., & Nicolaes, D. (2018). Hoe kan de Inspectie bijdragen aan schoolontwikkeling? Verschuivingen in de rol van leraren, schoolleiders en inspecteurs. Van 12 tot 18, februari 2018, 40-41.

Grapendaal, J., & Wenker, R. (2018). Samen leven, samen leren. Zicht op kwaliteit van leerlingen, leraren en schoolleiding op het Vathorst College. Van 12 tot 18, mei 2018, 46-47.