Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kenniscentrum sponsort NatuurScheikunde demonstratiewedstrijd

12 mei 2017 13:08 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op dinsdag 9 mei was HvA gastheer en het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding sponsor voor de jaarlijkse natuur- en scheikunde demonstratiewedstrijd voor studenten van de lerarenopleiding.

Er waren deelnemers van Hogeschool Windesheim, VU, TU Delft, en de Hogeschool van Amsterdam.

De winnaar was Tim Borger van Hogeschool Windesheim die de effecten van luchtweerstand demonstreerde met een luchtkanon en diverse vormen paraplu's. De jury werd gevormd door nationaal bekende vakdidactici Ineke Frederik en Hein Bruijnesteijn en door Antoon Vreeker, student HvA en winnaar van vorig jaar.

De winnaar Tim Borger (foto door Stefan Dekker)