Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

GEZOCHT: DEELNEMERS AAN PROMOTIEONDERZOEK

ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN BIJ WETENSCHAP- EN TECHNIEK OP DE BASISSCHOOL

18 sep 2015 15:52 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Wij zijn op zoek naar (bijna) afgestudeerde docenten die deze lessen in meerdere groepen zouden willen geven of in de lessen assisteren.

Het Onderzoek

Meten van onderzoeksvaardigheden en effect van interventies met betrekking tot onderzoekend en ontwerpend leren bij Wetenschap- en Techniek op de basisschool.

Achtergrond van het onderzoek

Er is veel aandacht vanuit de overheid om wetenschap –en techniekonderwijs in de basisschool te stimuleren. Een centraal leerdoel van de lessen wetenschap- en techniek is het leren onderzoeken. In de lessen voeren kinderen allerlei activiteiten uit, zoals experimenteren en discussiëren over resultaten van eigen onderzoek. Er is momenteel veel discussie over de aard en inhoud van de vaardigheden die kinderen nodig hebben bij het onderzoek doen. Over welke onderzoeksvaardigheden gaat het precies? Hoe kunnen we de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden stimuleren, meten en volgen bij kinderen?

In het kader van een promotieonderzoek naar het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden bij kinderen van 10-12 jaar zijn deze vaardigheden nader geoperationaliseerd. Er zijn twee verschillende lessenseries ontwikkeld gericht op het aanleren van vaardigheden als kritisch denken, het formuleren van onderzoeksvraag en hypothese, en het interpreteren van uitkomsten van experimenten. Daarnaast zijn diverse instrumenten ontwikkeld om de voortgang bij kinderen te meten en te volgen.

Opzet van het onderzoek

Wij willen onderzoeken of kinderen die wetenschap- en technieklessen krijgen de onderzoeksvaardigheden beter kunnen toepassen bij het uitvoeren van experimenten. Ook willen we nagaan of de gebruikte meetinstrumenten daadwerkelijk toereikend zijn om de vooruitgang bij kinderen te meten.

Daarvoor hebben we twee lessenseries gemaakt met elk een andere methode om de onderzoeksvaardigheden aan te leren. Er vindt een meting plaats voor aanvang van de lessen en nogmaals nadat de lessenserie uitgevoerd is. Er zullen totaal 30 groepen 7 en 8 deelnemen. Daarvan zullen er 20 klassen meedoen in de in de experimentele conditie en één van beide methoden uitvoeren. De andere 10 klassen zullen mee doen als controle conditie waarbij alleen de metingen uitgevoerd worden. De klassen zullen random worden ingedeeld.

De lessen aan de 20 klassen zullen worden gegeven door de assistenten ondersteund door de eigen leerkrachten van de betreffende groepen. In een klein aantal gevallen worden de lessen door de eigen leerkracht gegeven, waarbij de assistent ondersteunt.

Naar wie zijn we op zoek?

Wij zijn op zoek naar (bijna) afgestudeerde docenten die deze lessen in meerdere groepen zouden willen geven of in de lessen assisteren.

Werkzaamheden

Je verzorgt gedurende 8 weken aan minimaal 3 groepen 7 of 8 (of een combinatiegroep) 1,5 uur per week een wetenschap- en techniekles. Twee groepen krijgen de lessen op een verschillende manier. Je volgt hierbij nauwgezet het lesmateriaal en de lesinstructies die speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld zijn. Aan de lesperiode gaat een training vooraf waarin je geschoold wordt in de verschillende didactische benaderingen, de lesinstructies en het gebruik van het lesmateriaal. Halverwege volgt nogmaals een training ter voorbereiding op de tweede helft van de lessenreeks.
De derde groep krijgt de lessen pas als de lessen van de twee groepen afgerond zijn.

Tijdplanning

De eerste serie lessen zijn ingepland voor de periode januari/februari-april. Je inzet is minimaal 180 (2x90) minuten per week gedurende 8 weken voor de uitvoering van de lessen zelf. Daarnaast zul je per week naar schatting een uur aan voorbereidings- en overlegtijd besteden. Op de scholen die ingedeeld zijn als controlegroep geef je 90 minuten per week de (zelfde) lessen in de periode mei-juni.
In het najaar 2015 volg je een training van een dagdeel en in maart 2016 een tweede dagdeel. Beide op de HvA.

De totale minimale inzet wordt geschat op ca.60 uur. Als je meer wilt en kunt werken, dan is het mogelijk meer groepen les te geven op verschillende scholen. De meeste scholen zijn in Amsterdam en een deel in Zaandam, Krommenie, Assendelft en die contreien.

Betaling

€25,- per uur.

Profiel

  • Affiniteit met de doelgroep (groepen 7 en 8);
  • Sterke pedagogische en didactische vaardigheden;
  • Enige mate van flexibiliteit wat betreft inroostering;
  • Ervaring met wetenschap- en techniekonderwijs.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie en om je aan te melden kun je contact opnemen met:

Kenniscentrum HvA Onderwijs en Opvoeding / UvA Child Development and Education

Kohnstammhuis
Wibautstraat 2 – 4
1091 GM Amsterdam
Kamer KSH 08A21