Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Collegereeks: Jongens, wat is er aan de hand?

24 okt 2012 16:28 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

In deze collegereeks wordt vanuit uiteenlopende perspectieven onderzocht wat er gaande is met jongens in het hoger onderwijs. Met name in het voortgezet en hoger onderwijs doen jongens het in Nederland minder goed dan meisjes. In deze reeks willen we via een interdisciplinaire aanpak en diverse experts de complexiteit van het 'jongensprobleem' scherper in kaart brengen. En kritisch kijken naar mogelijke verklaringen en oplossingen.

De colleges worden gemodereerd door Stephan Sanders. Gastcolleges in deze college-cyclus worden gegeven door de experts: Paul Schnabel, Jelle Jolles, Bernard Kruithof, Martine Delfos, Bowen Paulle, Frank Koerselman en Monique Volman.

Het actieplan is hier alvast te downloaden

Voor wie? Studenten uit het hbo en de universiteit, maar vooral ook voor docenten, studieadviseurs, onderwijsmanagers, hulpverleners, beleidsmakers, ouders en overige geïnteresseerden. Wanneer? Periode 10 oktober t/m 19 december 2012 Tijdstip Woensdagavond 20.00 - 21.30 uur; inloop 19:30 uur; naborrel tot 22:30 uur

Locatie De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam

Inschrijving via www.jongenswatiseraandehand.nl