Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Bekijk het symposium "Lezen kún je leren"

25 jul 2012 12:24 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De afdeling POW en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam , ABC Onderwijsadviseurs en het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam organiseerden voor de basisscholen in Amsterdam een Symposium: Lezen kún je leren.

Effectieve interventies voor zwakke lezers

 

Het symposium is nu hier terug te kijken

Programma Symposium Lezen kún je leren Effectieve interventies voor zwakke lezers woensdag 26 september 2012, 13.30 - 17.30 uur Philip Kohnstammzaal, Wibautstraat 2-4, Amsterdam

Deelname is gratis.

Het symposium is ter afsluiting van het Onderwijs-Bewijsproject 'Bouw! voor problemen met voorbereidend en aanvankelijk lezen' en gaat over interventies voor leerlingen die moeite hebben met technisch lezen. Ook opleiders, studenten en andere belangstellenden die het leesonderwijs een warm hart toedragen zijn van harte uitgenodigd. In het symposium staan drie wetenschappelijk onderzochte methodieken centraal:

1. Bouw!

2. Begeleid Hardop Lezen

3. RADslag

In de inleiding schetst prof. dr. Aryan van der Leij (UvA) zijn toekomstperspectief op het gebruik van effectieve interventies en de kwaliteit van onderwijs.

De onderzoekers presenteren van elk van de programma's hun onderzoeksresultaten om een antwoord te geven op relevante vragen als: Zijn deze interventies effectief voor zwakke lezers en hoe zijn ze inzetbaar? Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle implementatie? Wat betekenen de onderzoeksresultaten voor het gebruik van leesinterventies in de praktijk?

In de pauze is er gelegenheid om de programma's en materialen te bekijken. Na de pauze bespreekt dr. Kees Vernooy (HES) vanuit internationaal perspectief het evidence-based karakter van de gepresenteerde (en andere) programma's. Het symposium sluit af met een forumdiscussie waarin alle aanwezigen de gelegenheid krijgen om hun mening en ideeën te ventileren.

Programma

13.30 Inloop

13.45 Opening

13.50 Inleiding door Aryan van der Leij, hoogleraar Onderwijsleerproblemen Universiteit van Amsterdam

14.05 Presentatie leesinterventies:

1. Bouw! door Haytske Zijlstra, onderzoeker (aio) Universiteit van Amsterdam en Anne Regtvoort, onderzoeker Kohnstamm Instituut

2. Begeleid Hardop Lezen door Ron Oostdam, lector Maatwerk in Leren en Instructie en onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam

3. RADslag door Chris Struiksma, senior onderzoeker Centrum Educatieve Dienstverlening te Rotterdam

15.15 Pauze, stands met informatie

15.45 Presentatie door Kees Vernooy, lector Doorlopende leerlijnen: Effectief taal- en leesonderwijs Hogeschool Edith Stein te Hengelo

16.15 Forumdiscussie o.l.v. Aryan van der Leij

16.45 Afsluiting en borrel

Website hetabc.nl/lezenkunjeleren

 

Universiteit van Amsterdam:Aryan van der LeijAnne RegtvoortHaytske Zijlstra Hogeschool van Amsterdam:Ron Oostdam ABC Onderwijsadviseurs:Sjoukje van der LaanKlaartje Kuitenbrouwer