Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

HvA deelt booklet over perspectieven op stedelijke verdichting

Het onderzoeksteam van Sensing Streetscapes biedt met booklet handvatten voor het maken van cruciale keuzes in de actuele verdichtingsopgave van Nederlandse steden.

26 jul 2021 07:00 | Urban Technology

Het onderzoeksteam van het lectoraat Bouwtransformatie presenteert na twee Jaar onderzoek het booklet ‘Sensing Streetscapes: perspectieven op verdichting’. Dit is een van de eindproducten van het gelijknamige onderzoeksproject. Hierin lees je tal van visies en lessons learned van Nederlandse ruimtelijke ontwerpbureaus en internationale kennisinstituten rond het realiseren van een menselijke maat in het ontwerp. De verschillende perspectieven tezamen presenteren een dwarsdoorsnede van de hedendaagse stedenbouw en (landschaps)architectuur. Het biedt hiermee handvatten voor het maken van cruciale keuzes in de actuele verdichtingsopgave van Nederlandse steden.

De publicatie bundelt interviews met innovatieve ontwerpbureaus, gemeentelijke senior stedenbouwers, een voormalige rijksadviseur en mondiale academische voortrekkers van de neuro-architectuur. Tevens biedt het een verkenning naar negen bijzondere Chinese woningbouwprojecten en inzichten van de eindseminar en excursie door de Zuidas in Amsterdam.

Bundeling van interviews

De interviews bieden een inkijk in de hedendaagse stedenbouw van verdichting, mede in relatie tot de menselijke maat. In de eerste reeks interviews articuleren negen ontwerpbureaus aan de hand van hun projecten de visie op de menselijke maat. Het resultaat is een rijk en systematisch overzicht van de elementen die daarbij een grote rol spelen. Van de ‘dure verantwoordelijkheid’ van de ontwerper tot aan de ontwerpelementen die hiervoor onmisbaar zijn – en de mate waarin eindgebruikers zelf invloed hebben op het ontwerp.

Verdichten heeft alleen maar zin rondom kwaliteit.

Elena Chevtchenko, PosadMaxwan

Een tweede reeks interviews is met de voormalig rijksadviseur Daan Zandbelt, bureau Search en drie senior stedenbouwers die zich vanuit de grote steden bezighouden met de stedenbouwkundige regels voor de hedendaagse verdichtingsopgaven en hoogbouw. De interviews bieden een inkijk in de verschillende manieren waarop het ontwerp van de verdichtingsopgaven en hoogbouw worden ingestoken. Zoals in specifieke ontwerpregels. Daarin zien we ook duidelijke verschillen, van de veronderstelde noodzaak voor hoogbouw tot de richting die de bestaande stad al biedt voor de ontwerpkeuzes. Zo ontstaat een dieptebeeld van de spannende uitdagingen waar we in deze tijd voor staan.

Als je geen kans ziet om structuren aan te brengen van een grotere schaal dan de projecten zelf, heb je geen stedenbouw.

Ton Schaap, Gemeente Amsterdam

Een derde reeks interviews is met de academische raad van advies van het project. Hierin zitten de mondiale pioniers van het nieuwe werkveld neuroarchitectuur. Zij beantwoorden de kernvragen als: hoe straten met een menselijke schaal ontwerpen kunnen worden om het welzijn van stedelingen te versterken en hoe neuro-architectuur kan bijdragen aan deze wereldwijde uitdaging.

When glitches relate to the built environment, people find new connections with places, shifting the relationship from the ordinary towards the unexpected and the unpredictable.

Stefano Andreani, Harvard University

Verkenning stedenbouw in China

Tot slot analyseert architect en China-deskundige Daan Roggeveen via een Research-through-Design (RtD) methode naar wat we kunnen leren van de Chinese woningbouw voor de Nederlandse context. Daan behandelt maar liefst negen projecten in drie steden. De projecten zijn ter plekke in beeld gebracht door fotograaf Ruben Lundgren. Juist in de relatieve extremiteit van Chinese projecten bieden ze als uitvergrote versie ook scherp zicht op de mogelijkheden, ontwerpimplicaties en uitdagingen in onze steden.

Meer informatie

De booklet is onderdeel van het tweejarig onderzoeksproject Sensing Streetscapes van het lectoraat Bouwtransformatie (lector Frank Suurenbroek) binnen het Centre of Expertise Urban Technology van de HvA. Hierin werken de onderzoekers samen met het lectoraat Responsible IT, de praktijk en internationale onderzoeksgroepen aan het ontleden van het begrip menselijke maat voor het ruimtelijk ontwerp. Kijk voor alle resultaten op: www.sensingstreetscapes.com.