Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Jaz Choi benoemd tot Associate Lector Civic Interaction Design

12 okt 2023 15:08 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

De Hogeschool van Amsterdam heeft Jaz Hee-jeong Choi per 1 oktober jl. benoemd tot Associate Lector in Civic Interaction Design bij de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie (FDMCI). Choi was hiervoor directeur van het Care-full Design Lab in Melbourne en het Urban Informatics Lab in Brisbane en staat bekend om diens transdiscipliniare onderzoek, waarbij mensen vanuit verschillende achtergronden en met diverse belangen worden betrokken. Decaan Frank Kresin: “Choi’s onderzoek is enerzijds speels en experimenteel en anderzijds zeer serieus en betrokken op urgente maatschappelijke thema's.”

Het nut van speels te werk gaan

Choi: “Voor mijn werk ontmoet ik vaak mensen met uiteenlopende meningen. Dat kunnen jonge vluchtelingen zijn, maar ook daklozen, chef-koks, boeren, kunstenaars, wetenschappers, ouderen en complete organisaties uit verschillende sectoren. Ik kijk samen met hen hoe we onze gedachten, manieren, processen en systemen zo kunnen aanpassen dat we een rechtvaardiger toekomst creëren. Een "rechtvaardige toekomst" ziet er voor iedereen alleen anders uit. Daarom kan dat wat we uiteindelijk maken ook verschillend zijn qua vorm; interactieve media met AI, websites, fysieke artefacten en ruimtes, diensten, pedagogische strategieën en ervaringen. Het is van essentieel belang dat we een omgeving creëren waarin we onze vaste manieren van zijn, weten en doen kunnen loslaten. In dat opzicht is het heel nuttig om speels te werk te gaan, dat nodigt uit tot nieuwe manieren om de wereld te ervaren. Niet alleen luisteren via onze oren of ogen bijvoorbeeld, maar ook via andere zintuigen. Speelse en multisensorische interacties kunnen ons helpen om ontvankelijker en zelfs genereuzer om te gaan met verschillende situaties en ervaringen van onszelf en anderen. Op die manier blijven we openstaan voor nieuwe mogelijkheden.”

Creatieve activiteiten in de kern van maatschappelijke verandering

Recent heeft Choi samengewerkt met het Open Forest Collective, dat onderzoekt hoe bossen en data over bossen geproduceerd en gebruikt kunnen worden op een co-creatieve manier. Onlangs heeft de organisatie in dat kader een workshop georganiseerd tijdens de Architectuurbiënnale van Venetië, in samenwerking met Lonja Wetlands, Kroatië. Een ander recent voorbeeld van Choi’s werk is Creative Practices for Tranformational Futures. Choi: “Binnen dit project heb ik samen met 11 consortiumleden uit heel Europa onderzocht hoe creatieve activiteiten praktijken (bijv. design en kunst) kunnen bijdragen aan een eco-sociale en duurzame toekomst. Ik was medebedenker van het project en leidde het Engagement Work Package. Uiteindelijk leidde dit tot workshops, tentoonstellingen, gesitueerde acties, digitale middelen, openbare seminars en zelfs een festival midden in de zomer in Sevilla, Spanje. Bij HvA hoop ik hierop voort te borduren en op die manier creatieve activiteiten te situeren in de kern van maatschappelijke verandering.”

Innovatieve bijdrage aan onderzoek rond design en technologie

Jorgen Karskens is projectleider- en ontwikkelaar bij het lectoraat Civic Interaction Design. Jorgen: “We zijn erg blij met de komst van Choi bij het lectoraat. Choi’s onderzoek is gericht op care-full design, een ontwerpbenadering waarin creatieve methoden, een more-than-human perspectief, inclusieve co-creatie, duurzaamheid, speelsheid, ethiek en zorg voor gezondheid en welzijn worden gecombineerd. Met diens achtergrond als universitair hoofddocent aan RMIT Melbourne en als directeur van het Care-full Design Lab is Choi een ervaren onderzoeker met een uitgesproken en aanvullende kijk op de onderwerpen waar het lectoraat aan werkt. We kijken uit naar diens innovatieve bijdragen aan onze missie om met design en technologie de burgermaatschappij te versterken.” Choi: “Er zijn al veel mensen in de Civic Interaction Design groep en daarbuiten die fascinerend en belangrijk werk doen en die vergelijkbare interesses en ambities hebben. Ik kijk er naar uit om met hen samen te werken. Ik ben net een week begonnen aan de HvA, maar het is nu al fantastisch dankzij de prettige collega’s. Ik denk dat wat ons bindt qua werk, de manier is hoe we focussen op creativiteit en verbeelding om de wereld om ons heen te begrijpen. En ook hoe we die omstandigheden juist wel en juist niet kunnen beïnvloeden op weg naar een meer leefbare toekomst.”

Australië verruild voor Nederland

Choi richt zich voornamelijk op diens onderzoek en zal daarnaast mogelijk een rol spelen bij het postdoctotaal onderwijs. Onlangs is hen naar Nederland verhuisd. Choi: “Ik heb dertig jaar in Australië mogen wonen. Ik werkte en woonde als ongenode gast op het land van de Turrbal en Yuggera volkeren in Meanjin en de Wurundjeri Woi Wurrung volkeren van de Kulin Nation. Ik ben hen zo dankbaar voor het beschermen van onze ecosystemen en voor hun genereuze gastvrijheid. Ik mis heel veel dingen aan Australië, maar kijk ook uit naar het leggen van nieuwe contacten hier in Nederland.” Decaan Frank Kresin is verheugd met de komst van Choi naar de HvA. Frank: “Choi is een gerenommeerd onderzoeker met een groot netwerk en aanpak die bij uitstek transdisciplinair is. Diens onderzoek is enerzijds speels en experimenteel en anderzijds zeer serieus en betrokken op urgente maatschappelijke thema's, waarbij participatieve methoden gebruikt worden om te werken aan een eerlijke en leefbare toekomst. Ik wens Choi een goede start bij de HvA en een vruchtbare samenwerking met andere onderzoekers, ons onderwijs en de vele partners van het lectoraat Civic Interaction Design.”