Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

HvA feliciteert deze vier pré-promotiekandidaten

13 apr 2023 19:48 | Kenniscentrum FDMCI

De HvA-faculteit DigitaIe Media en Creatieve Industrie heeft een pré-promotieregeling voor docent-onderzoekers die zich willen voorbereiden op een promotieonderzoek. Zij krijgen gedurende een semester voor 0.4 fte de tijd om te werken aan een aanvraag van een NWO-promotiebeurs voor leraren. Dit zijn de vier docenten die zo’n felbegeerde plek hebben weten te bemachtigen.

Rik van Eijk

Rik van Eijk

Rik van Eijk is docent Creative Business & Communicatie aan de HvA. Hij mag starten met zijn vooronderzoek ‘Gewoon daar’ , en wordt hierin begeleid door Geert Lovink, lector Instituut Netwerkcultuur (INC)."Het idee is ontstaan tijdens mijn lessen", vertelt Rick. "Zonder er veel bij na te denken maken docenten en studenten iedere dag gebruik van vele verschillende platformen en softwareprogramma's - het is gewoon daar. Maar toen ik, als experiment tijdens een les data & privacy, mijn klas ging indelen op basis van Brightspacedata, werd ik opeens de boeman en werden er vragen gesteld over de legitimiteit van deze functie, de data en mijn actie. En terecht uiteraard. Mijn onderzoek gaat over deze (vertrouwelijke) relatie tussen student en docent, en hoe digitale technologie zoals Brightspace met al haar mogelijkheden daar een factor in spelen. “Tijdens de afronding van een les op een vrijdagmiddag las ik dat ik de pré-promotieplek had gemachtigd. De nog drie aanwezige deeltijdstudenten stonden even te shaken door de harde ‘YES’ die ik uit enthousiasme uitkraaide.”

Jochem Kootstra

Jochem Kootstra

Jochem Kootstra is antropoloog en docent bij de HvA-opleiding Creative Business. Hij zal met zijn vooronderzoek ‘fighting maps with maps’ begeleid worden door Nanda Piersma, lector Responsible IT en Martijn de Waal, lector Civic Interaction Design.

"'Niet op de kaart, dan besta je niet’. Kaarten hebben het vermogen om sociale conventies, hiërarchieën en culturele geografieën te (re)produceren, en creëren daarmee machtsverhoudingen en eigen 'werkelijkheden'. Vandaag de dag is Google Maps het digitale platform dat onze perceptie van de wereld bepaalt. En die komt niet altijd overeen met lokale kennis of werkelijkheden. Ik wil antropologisch onderzoek doen naar de kracht van ‘counter-mapping’ (alternatieve digitale kaarten) als middel voor storytelling en in relatie tot de sociale, culturele identiteit en ruimtelijke betekenisgeving van gemarginaliseerde groeperingen in conflictgebieden. “Kaarten zijn fascinerend! Ze kunnen tijdelijke en tijdloze verhalen vertellen met impact. Dus ik ben ontzettend blij dat mijn voorstel gewaardeerd wordt, en dat ik een semester lang de kracht van alternatieve kaarten als storytellingmedium verder mag ontdekken.”

Merunisha Moonilal

Merunisha Moonilal

Merunisha Moonilal is docent Sustainability in Fashion & Textiles Supply Chains bij AMFI. Gedurende haar vooronderzoek: Textiles and Ecosystem Circularity: Web 3 Technologies as a driver for traceable and fully transparent circular ecosystems wordt zij begeleid door Troy Nachtigall, lector Fashion Research & Technology.

"Gedurende mijn 20-jarige carrière richt ik mij op duurzaamheid in mode en textiel, zowel in de industrie als in het onderwijs. Mijn focus ligt hierbij op het verbeteren van transparantie en traceerbaarheid in de toeleveringsketens. Het leveren van transparante traceerbaarheid voor de complexe ecosysteemspelers is een uitdaging, vooral wanneer velen zich bevinden in opkomende economieën, afgelegen gebieden en plaatsen zonder toegang tot het internet. Opkomende web 3.0-technologieën bieden nieuwe mogelijkheden voor onderzoekers, maar het gebruik van dergelijke technologieën voor veelzijdig ecosysteembeheer staat nog in de kinderschoenen, vooral door een gebrek aan inzicht en onderzoek. Er is dus een grote potentiële waarde in het creëren van industriële, sociale en door de overheid transparante traceerbaarheid voor veelzijdige leveringsketens en levenscycli. Ik werk al meer dan een jaar in mijn eigen tijd aan dit onderzoeksvoorstel, dus ik ben absoluut blij dat ik de kans krijg om structureel met Troy en ons lectoraat samen te werken aan mijn onderzoek. Ik kijk ernaar uit om kennis en werkbare integratieve systemen te ontwikkelen, en bij te dragen aan een sector waar ik van houd."

Hans de Zwart

Hans de Zwart

Hans de Zwart is al docent-onderzoeker bij het lectoraat Responsible IT. Met zijn vooronderzoek ‘Justice in Machine-based Classification of Humans’ wordt hij begeleid door Nanda Piersma, lector Responsible IT.

"We laten steeds vaker computers beslissingen nemen over mensen. Denk aan machine learning modellen die het risico op fraude inschatten, of die de kans op een bepaalde ziekte proberen te voorspellen. Maar zijn dit eigenlijk wel rechtvaardige beslissingen? In dit onderzoek wil ik bestaande filosofische ideeën over rechtvaardigheid toepassen op beslissingen die door computers gemaakt worden. Zijn er bepaalde opvattingen over ‘eerlijkheid’ die we zouden moeten nastreven? En zijn er bepaalde beslissingen die nooit rechtvaardig door een computer genomen kunnen worden? Het is fantastisch en een groot privilege om vanaf september een half jaar lang twee dagen in de week aan de slag te kunnen gaan met het verder uitwerken van dit onderzoeksvoorstel. Ik kijk ernaar uit om een eerste literatuurverkenning te doen en op zoek te gaan naar een promotor."