Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Lectoraat Visual Methodologies verwerft fondsen

Artistiek onderzoeksatelier over Climate Imaginaries ziet vanaf dit jaar het licht

17 jan 2023 14:00 | Kenniscentrum FDMCI

Het HvA-lectoraat Visual Methodologies krijgt vanaf 2023 subsidie vanuit de route Kunst van de Nationale Wetenschapsagenda. Dit NWA-programma verbindt artistieke vakgebieden met relevant wetenschappelijk onderzoek om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Het lectoraat gaat met de subsidie een artistieke onderzoeksstudio ontwikkelen rond het thema zeespiegelstijging. Deze studio maakt deel uit van het grotere project Climate Imaginaries at Sea (HvA, Rietveld Academie en AHK).

“De klimaatcrisis is ook een crisis van de verbeelding.” Zo verwoordt auteur Amitav Ghosh dat de huidige ecologische crisis ook een crisis van cultuur is. Want - zo laat ook wetenschappelijk onderzoek zien- ons voorstellingsvermogen hangt sterk samen met onze bereidheid om in actie te komen, en benodigde veranderingen te accepteren (persoonlijk en beleidsmatig). In het tweejarige onderzoeksproject Climate Imaginaries at Sea (2023-25) werken de HvA, Gerrit Rietveld Academie en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten samen aan het vergroten van de verbeeldingskracht, en dan rond het thema 'zeespiegelstijging'; een kruisbestuiving tussen wetenschap en kunst.

Stemmen die minder gehoord worden

Hiervoor worden drie artistieke onderzoeksstudio's opgericht, waarin kunstenaars en onderzoekers de stijgende zeespiegel op nieuwe manieren, en vanuit diverse perspectieven, gaan belichten. Speciale aandacht gaat uit naar de stemmen en kennis die weinig gehoord worden in reguliere debatten over klimaatverandering; zoals inheemse kennis en perspectieven, en het (intersoortelijk) perspectief waarin de mens fundamenteel verbonden is met de natuur.

Praktijkgericht, artistiek onderzoek wordt gecombineerd met diverse manieren om de stijgende zeespiegel te ervaren, zoals installaties, tekst, geluiden, bewegingen, beelden en objecten, zonder vooraf bepaalde disciplinaire grenzen. Het publiek wordt uitgenodigd om zelf de toekomst met stijgend water te ervaren, om zo de verbeelding aan te wakkeren rond de huidige ecologische crisis, en actiebereidheid te vergroten. Studenten zijn actief bij dit onderzoek betrokken: zij bedenken manieren om het publiek interactie te laten aangaan met zeespiegelstijging, zowel vanuit toekomstperspectief als vanuit de huidige realiteit in verschillende delen van de wereld.

Onderzoeksgroepen en partners

Dit project is een samenwerking tussen het lectoraat Art & Spatial Praxis van de Gerrit Rietveld Academie (GRA), de Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en het lectoraat Visual Methodologies van de HvA. Daarnaast werken de onderzoekers samen met ARIAS, platform voor artistiek onderzoek in Amsterdam, en een netwerk van partners waaronder Tolhuistuin, Instituut voor Beeld & Geluid en CoECI - Centre of Expertise for Creative Innovation.

De studio's richten zich met artistiek onderzoek op deze vragen:

  • Wie heeft het privilege om zich de toekomst onder klimaatverandering voor te stellen, en voor wie zijn de effecten ervan al aanwezig? De huidige ongelijkheid erkennen is een belangrijk vertrekpunt, aangezien zeespiegelstijging mensen met lage inkomens en mensen van kleur het hardst treft; de gemeenschappen die al kwetsbaarder zijn en qua uitstoot het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis.
  • Hoe kunnen we mensen in contact brengen met inheemse water- en klimaatkennis, en dan met name vanuit delen van de wereld (met bijkomende culturele perspectieven) waar leven met zeespiegelstijging al een realiteit is?
  • Hoe kunnen we de impact van zeespiegelstijging op huisvesting, kleding en bodem begrijpen en inzichtelijk maken?
  • En hoe kan het 'intersoortelijk perspectief' helpen om op andere manieren met stijgende zeeën om te gaan, in plaats van deze vooral als een bedreiging te beschouwen?

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI).

Climate Imaginaries at Sea is onderdeel van het Route Kunst NWA project 'Bit by bit, or not at all' binnen de regeling 'Kleine Projecten' gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

www.routekunstnwa.nl

Kijk hier voor meer informatie over climate imaginaries at sea.

Of mail naar info@climateimaginariesatsea.org