Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Special Dutch Design Week

Met bijdragen van de lectoraten, Centres of Expertise en studenten FDMCI

14 okt 2022 00:00

GET SET: WE'RE ON A MISSION! Dat is dit jaar het thema van Dutch Design Week. Een thema dat duidt op een verschuiving in mentaliteit: van voorbereiding naar actie. Net zoals de afgelopen twintig jaar legt DDW de nadruk op het ontwerp van de toekomst en de toekomst van ontwerp. Hiermee toont DDW het werk van creatieve geesten wereldwijd, ontwerpers die vormgeven aan een positieve toekomst. Hun werk heeft de potentie invloed te hebben op onze samenleving en DDW is dé plek om dit te tonen, bespreken en ter discussie te stellen. Dus get set voor een week vol interessante bijdragen van onze lectoraten, Centres of Expertise en studenten van de Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie!

STUDENTEN MDD PRESENTEREN CLIMATE IMAGINARIES

Studenten Anastasia Maimescu, Nina Floor Post, Lorena Rege Turo en Ludvig Stigell van de Master of Digital Design (MDD) onderzochten samen met het lectoraat Visual Methodologies alternatieve manieren om de betrokkenheid bij klimaatverandering en zeespiegelstijging te vergroten. Tijdens DDW presenteren zij met de interactieve tentoonstelling ‘A visit to Emma ’ een toekomstbeeld waarin een groot deel van Nederland is getroffen door overstromingen. Het team onderzocht klimaatproblemen en klimaat-gerelateerde verbeeldingen. En wat blijkt: mensen hebben concrete situaties en relateerbare verhalen nodig om zich hun toekomst voor te stellen. Daarom is een klimaatfictiescenario in de vorm van een tentoonstelling ontwikkeld zodat bezoekers in een speculatieve klimaattoekomst kunnen duiken. Hierin opent de fictieve Emma de deuren van haar appartement en kunnen bezoekers ontdekken hoe het is om te leven, werken en eten in het jaar 2070. Emma representeert ieders mogelijke toekomst.

22 – 30 oktober / 11 – 18 uur / PLAN-B, Hurksestraat 19 Eindhoven

3D KNIT FIELDLAB PRESENTEERT RESULTAAT 3 JAAR ONDERZOEK

Het 3D Knit Fieldlab creëert met behulp van robots duurzame, gepersonaliseerde en technologische breisels voor de toekomst van de mode en architectuur in Nederland. In de afgelopen drie jaar heeft het 3D Knit Fieldlab industrieel onderzoek geleid naar het gebruik van 3D breimachines voor gedistribueerde duurzaamheid, gepersonaliseerde producten, parametrische praktijk en opkomende technologieën. Tijdens de Dutch Design Week presenteert het 3D Knit Fieldlab de resultaten van dit onderzoek.
Het 3D Knit Fieldlab is een initiatief van de Wearable Data Studio, geleid door het lectoraat Fashion Research & Technology . Met steun van industriële partners en CLICKNL en in samenwerking met het Ministry of Knits , New Industrial Order , Knitlab , Bilihome , Saxion Hogeschool , Modint en TU/Eindhoven zijn vier innovatieve onderzoeksprojecten uitgevoerd.

22 – 30 oktober / 11 – 18 uur / Fashion Tech Farm, Zeelsterstraat 80

INTERNATIONALE SAMENWERKING COECI KRIJGT VERVOLG TIJDENS DDW

Tijdens de Munich Creative Business Week in mei 2022 was CoECI betrokken bij de start van de samenwerking tussen het Responsive Fashion Institute uit München en de Wearable Data Studio van de HvA. De verkenning naar de interactie van Smart City Data en het maakproces van schoenen leverde genoeg stof tot nadenken op om te worden voortgezet tijdens de Dutch Design Week. Juliane Kahl van het Responsive Fashion Institute is te gast bij CreativeNL LIVE en organiseert aansluitend samen met Troy Nachtigall de workshop ‘Data Enabled Short Range Mobility – How doe smart cities change the way we make and use shoes?’ .

24 oktober 2022 / 15 – 17 uur / De Effenaar, Dommelstraat 2 Eindhoven

MAGIC MONSTER MOTIVEERT KINDEREN TOT THUISTHERAPIE

Onderzoekers en studenten van de HvA, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en partners onderzoeken hoe kinderen met cerebrale parese kunnen worden gemotiveerd om thuis hun handtherapie voort te zetten. Tijdens DDW presenteren zij hun therapeutische smart toy The Magic Monster, dat deel uitmaakt van het promotieonderzoek van Tamara Pinos Cisneros , onderzoeker van de lectoraten Digital Life en Civic Interaction Design en de Digital Society School . Tijdens de tentoonstelling van de Embassy of Health is het prototype niet alleen te zien, bezoekers kunnen er ook mee spelen om zo te helpen bij het valideren van het AI-algoritme.

22 – 30 oktober / 11 – 18 uur / Strijp-S area, Map No. B2 / Ketelhuisplein Eindhoven

COECI RUIMSCHOOTS VERTEGENWOORDIGD TIJDENS DRIVE 2022 FESTIVAL

Lectoren en onderzoekers verbonden aan het Centre of Expertise Creative Innovation (CoECI ) delen ook dit jaar hun kennis tijdens het jaarlijkse Design Research & Innovation Festival (DRIVE) , vast onderdeel van de Dutch Design Week. Tijdens DRIVE 2022 staan kansen om als creatieve sector sterker te worden, de maatschappij vooruit te helpen en andere sectoren te innoveren centraal. Tussen 24 en 28 oktober vindt elke dag vanaf 10:30 uur een live-talkshow met experts plaats met aansluitend een besloten werksessie om de thema's met het werkveld verder te bespreken.

Maandag 24 oktober: Lector Tamara Witschge van Creative Media for Social Change en Wina Smeenk (InHolland) spreken tijdens de live sessie Societal Innovations over hoe we kunnen bijdragen aan maatschappelijke innovaties.

Woensdag 26 oktober: Lector Troy Nachtigall van Fashion Research & Technology is als expert bij de werksessie Circular Design aanwezig, over circulair ontwerpen en de gevolgen daarvan.

Donderdag 27 oktober: docent/onderzoeker Frank Kloos is als expert aanwezig bij de werksessie Immersive Content over het verkennen van de mogelijke impact van immersieve content in de digitale en fysieke wereld.

/ De Effenaar Eindhoven

WORLD EMBASSY OF INCLUSIVE SOCIETY

Het Centre of Expertise Creative Innovation (CoECI) is dit jaar partner geworden van de World Embassy of Inclusive Society van de Dutch Design Foundation. Samen met een interdisciplinair team gaat CoECI onderzoeken hoe kan worden samengewerkt aan een inclusieve samenleving. Tijdens Dutch Design Week wordt in het Van Abbemuseum de zoektocht vormgegeven in een belevingsruimte, met workshops en een conferentie. Het programma vind je op de website .

27 oktober / 14 - 16 uur / Van Abbemuseum, Stratumsedijk 2 Eindhoven

WIE TREKT AAN DE TOUWTJES VAN AI?

De vraag 'Hoe kunnen we AI op een verantwoorde manier toepassen?' staat mede centraal in het programma Responsible Applied Artificial InTelligence (RAAIT) , een SPRONG-traject waarin het CoEAAI van de HvA, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam en diverse praktijkpartners samenwerken. Tijdens DDW toont onderzoeker Tiwánee van der Horst van de Hogeschool Rotterdam namens RAAIT haar 'boundary object', dat laat zien welke invloed/dynamiek er achter AI kan zitten. Het doel is het creëren van nieuwe inzichten over de rol van een 'boundary object' als instrument voor gelijke betrokkenheid en dialoog over invloed en hoe het bewustzijn over invloed zich kan vertalen naar verantwoorde besluitvormingscontexten. Het 'boundary object' maakt de dynamiek van invloed visueel: 'wie trekt er aan de touwtjes?’

22 – 30 oktober / 11 – 18 uur / stand Network Applied Design Research (NADR) / Hall 3 Klokgebouw 50 Map No. B1 Eindhoven