Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

EXTERNE EVALUATIE KRITISCHE REFLECTIE KENNISCENTRUM FDMCI

Docentonderzoekers zijn verbinders tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek

29 nov 2021 12:00

Op dinsdag 23 november vond de visitatie plaats van het kenniscentrum van de Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie (FDMCI). Een belangrijke dag waar we met tevredenheid terugkijken op hoe het kenniscentrum met diverse gesprekspartners en verzamelde materialen een beeld heeft geschetst van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de huidige stand van zaken.

De commissie onder leiding van voorzitter Prof. dr. Jacqueline Cramer en secretaris Annemarie Venemans was zeer te spreken over de gastvrijheid en het open karakter van alle sprekers. Cramer is strategisch adviseur bij het Utrecht Sustainability Institute (USI) en hoogleraar duurzaam innoveren  aan de Universiteit Utrecht. De overige commissieleden waren Kristina Andersen (Technische Universiteit Eindhoven) en Marina Otero Verzier (Directeur onderzoek Het Nieuwe Instituut, hoofd masteropleiding Social Design Design Academy Eindhoven en tevens architect).

Geslaagd voor het examen

De commissie uitte veel lof over ons onderzoek, de output, lectoren en onderzoekers en verbeteringen in de verbinding met onderwijs. Ze waren positief over het programma en de gesprekken, met name over de docent-onderzoekers die de ‘glue’ werden genoemd in de faculteit. Ook viel de commissie op dat zowel interne als externe partners bijzonder positief waren over de samenwerking. 'We doen zeer relevant onderzoek voor de toekomst van onze maatschappij', stelde voorzitter Jacqueline Cramer bij de terugkoppeling aan het einde van de visitatiedag. 'Alle lectoraten doen schitterend werk en jullie zijn geslaagd voor het examen’. Daarop volgde echter een aantal kritische opmerkingen en vragen, die ons ‘Food for Thought’ geven voor de komende tijd.

Veel dank is er voor alle medewerkers van het kenniscentrum en ieder die heeft bijdragen aan deze dag en de voorbereiding daarvan. Het evaluatierapport verwachten we binnen vier weken. Een uitgebreide terugkoppeling volgt.