Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

AFGESTUDEERD BIJ HET LECTORAAT CREATIVE MEDIA FOR SOCIAL CHANGE

7 jan 2021 00:00 | AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Communicatie student Beau Veilinga is afgestudeerd bij het lectoraat Creative Media for Social Change en heeft een communicatieconcept en uitgewerkte middelen gerealiseerd gericht op bekendheid en betrokkenheid te creëren bij docenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Begin 2020 werden alle lectoraten door Hogeschool van Amsterdam gevraagd om zichzelf te definiëren, wat zij betekenen als lectoraat en hoe zij bijdragen aan de HvA missie. Het Lectoraat Creative Media for Social Change ging naar aanleiding daarvan op zoek naar hun merkidentiteit. De medewerkers van het Lectoraat hebben met branding & webdesign studio Vensterbank de afgelopen maanden een nieuwe merkstrategie ontwikkeld. Daarnaast hebben ze ondervonden dat kennisinstellingen, met name docenten en studenten van de Hogeschool van Amsterdam, hun belangrijkste stakeholders zijn en dat er in die doelgroep nog veel kansen liggen. Docenten zorgen voor een verbinding tussen het Lectoraat en het onderwijs en haar studenten. Met de docenten kunnen ze besluiten om vanuit het Lectoraat een gastles te geven aan studenten, educatief materiaal aan te bieden, een workshop te verzorgen voor studenten en docenten of studenten voor een vak mee laten doen aan een projectonderzoek. Daarnaast hebben docenten ook de mogelijkheid om mee te werken aan een onderzoek, naast hun rol als docent.

‘Creating Tomorrow’

Wanneer het Lectoraat meer bekendheid creëert bij de docenten, door te zorgen voor meer samenwerking met het onderwijs, kan het beter bewijzen dat het bijdraagt aan de missie van de Hogeschool van Amsterdam: ‘Creating Tomorrow’. Ook is het belangrijk om de nieuwe merkidentiteit uit te stralen naar de stakeholders en ze daarmee aan te trekken. Er was een plan nodig om de merkidentiteit te vertalen naar communicatie en daarmee de docenten aan te trekken. Daarom heeft Veilinga gewerkt aan de voornaamste probleemstelling: ‘Wat moet het Lectoraat Creative Media for Social Change inzetten in haar communicatie om meer bekendheid en betrokkenheid onder de doelgroep te creëren aan de hand van de nieuwe positionering?’ Met als doel “Inzicht krijgen in het merk ‘Lectoraat Creative Media for Social Change’, het inzetten van stakeholdermanagement, communicatie van vergelijkbare partijen, de wensen en behoeften van de doelgroep op het gebied van communicatie en trends en ontwikkelingen, om een volledig advies te geven over een communicatieconcept plus uitgewerkt met middelen.’

Conclusie en middelenmix implementatie

Om een compleet antwoord te geven op de hoofdvraag van haar onderzoek heeft ze een implementatieplan opgesteld, die het lectoraat graag bekijkt en implementatie. Ze heeft middelen ontworpen die gebaseerd zijn op de inzichten uit de haar onderzoek, de gekozen strategie, de geformuleerde doelstellingen en het winnend concept dat verder uitgewerkt is, zoals een online nieuwsbrief, offline posters, beeldschermen, workshopreeks en structuur en integratie van meetings met andere afdelingen.