Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

App Foxfit voor kinderen met astma klaar voor de start

29 apr 2021 14:42

De app Foxfit om kinderen met astma meer te laten bewegen, is na jaren onderzoek klaar om de markt op te gaan. Een bijzondere samenwerking met veel partijen binnen en buiten de HvA. Een gameontwikkelaar gaat na jaren onderzoek de app nu aan de man brengen.

Als je met verschillende faculteiten samenwerkt binnen een hogeschool kan het even duren voordat je elkaars taal spreekt. Het ene lectoraat denkt vanuit een technische invalshoek, terwijl een ander meer focust op de maatschappelijke relevantie of het gezondheidsaspect. Maar als zo’n samenwerking gunstig verloopt dan kan er een heel mooi project uit ontstaan, blijkt uit het onlangs afgeronde project Foxfit. Kinderen met astma leren door middel van de app Foxfit met meer plezier en zelfvertrouwen te bewegen. Zo krijgen ze punten en prijzen in een virtuele prijzenkast wanneer ze meer buiten hebben gespeeld of gesport.

Foxfit is een samenwerking van verschillende partijen binnen de HvA, zoals het lectoraat Oefentherapie Dagelijks bewegen van de faculteit Gezondheid en de lectoraten Digital Life en Civic Interaction Design van de faculteit FDMCI. Zij werkten op hun beurt weer samen met externe partijen, zoals gameontwikkelaar GainPlay, zorgverleners zoals longverpleegkundigen en ouders en kinderen. “Veel kinderen met astma bewegen te weinig, terwijl deze ziekte eigenlijk niet voor al deze kinderen fysieke beperkingen oplegt om bijvoorbeeld buiten te spelen”, vertelt onderzoeker Annette Brons van het lectoraat Digital Life van de HvA. “Sommige kinderen of hun ouders zijn bang dat ze benauwd worden. Vaak sturen kinderlongartsen deze kinderen dan door naar een longverpleegkundige of fysiotherapeut. Zij zochten naar tools om deze kinderen meer te laten bewegen.”


Samenwerking met kinderen en ouders
De kinderen en de zorgverleners zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de app. “Vooraf hebben kinderen aangegeven wat zij belangrijk vinden in een beweegapp. Zo wilden ze bijvoorbeeld graag een beloning krijgen voor beweging en hun inzet. Uiteindelijk hebben zeventien kinderen hebben de laatste versie van de app getest en hun ervaringen hiermee gedeeld.” In deze fase is vooral gekeken naar de feasibility en usability: is de app duidelijk genoeg om mee te werken. “Je kunt nog zo’n mooie app maken, maar als het niet bruikbaar is in de praktijk , dan heb je er weinig aan”, stelt Brons.

Interactieve handleiding

Binnen het project kwam ook een bijzondere samenwerking tot stand tussen onderzoek en onderwijs. Student Batuhan Arican werkte mee vanuit zijn opleiding Communication and Multimedia Design. In plaats van de omvangrijke tekstuele gebruiksaanwijzing voor zorgverleners maakt hij een handzame interactieve handleiding met onder andere video’s. Hierdoor wordt de instructie voor zorgverleners duidelijker én korter. Van deze handleiding maakt Batuhan ook een versie voor de kinderen en hun ouders.
“Voor mijn afstudeerproject was ik op zoek naar een opdracht die uitdagend was en een oplossing biedt voor meerdere mensen. ‘In mijn jeugd heb ik zelf ook last gehad van astma. Ik weet goed hoe dat je als kind kan beïnvloeden. Veel bewegen probeerde ik ook vaak te vermijden, wat eigenlijk helemaal niet zo goed is. Toen ik zag dat hier Foxfit voor werd ontwikkeld, was ik eigenlijk al heel enthousiast geworden!”

Batuhan wil graag digitale media inzetten voor het oplossen van maatschappelijke problemen. “Ik vind het enorm waardevol om digitale media in te zetten voor (maatschappelijke) problemen. Dit is heel breed natuurlijk, maar Foxfit is daar een goed voorbeeld van. Het biedt een oplossing voor een vrij specifieke doelgroep, waarin de gebruikers vaak niet op de juiste manier worden benaderd. Er wordt merendeels gericht op het ‘ziek zijn’. Foxfit doet dat op zo’n manier, dat een kind gemotiveerd wordt om meer te bewegen. Ook als ze de app niet gebruiken!”

Ook voor kinderen met obesitas

Foxfit begon als het project Simba met een SIA RAAK Publiek subsidie van twee jaar. Met een SIA Top-up subsidie werd de interventie daarna verbeterd op technisch vlak en een implementatieplan gemaakt. “We zijn daarvoor ook in gesprek gegaan met het gamebedrijf Gainplay. Zij hebben nu de licentie gekregen om het product verder op de markt te brengen. Dat is fijn, want de HvA heeft niet de capaciteiten om de app te onderhouden en te verkopen.” De HvA heeft overigens wel afgesproken dat de data die voortkomen uit het gebruik van de app kunnen worden gebruikt om het onderzoek verder te verbeten.

Kinderen echt helpen

Dat de HvA nu echt een product heeft ontwikkeld waar kinderen met astma van profiteren, vindt Brons bijzonder. “Het is erg waardevol dat je iets maakt dat ook daadwerkelijk op de markt kan komen en deze kinderen kan helpen. Deze app kunnen zorgverleners met een aantal aanpassingen misschien ook inzetten bij andere doelgroepen, zoals kinderen met obesitas. Het contact met de zorgverleners en kinderen binnen dit project kan makkelijk digitaal verlopen en daarom kan het ook in coronatijd goed worden voortgezet.”

Bekijk ook een eerder verschenen video over het project Fox Fit.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien