Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

'Mensheid heeft elkaar hard nodig bij uitdagingen van deze tijd'

Hoe we de donuteconomie in beeld vatten, en modesamples virtueel kunnen maken

26 mrt 2021 13:08

Binnenkort starten twee medewerkers van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) met een (pre-)promotietraject. Ruurd Priester werkt aan een pre-promotie bij lector Sabine Niederer van Visual Methodologies. Sandra Kuijpers promoveert onder begeleiding van lector Troy Nachtigall van Fashion Research and Technology. Zij kregen deze mogelijkheid vanuit de FDMCI-promotieregeling. Wat gaan zij onderzoeken?

Ruurd Priester over zijn nieuwe onderzoek

“We hebben elkaar als mensheid hard nodig bij het aangaan van de enorme uitdagingen van deze tijd. Er is daarom grote behoefte aan meer gedeeld begrip, betere communicatie en tools die mensen helpen zelf en samen verantwoordelijkheid te nemen. Plaatjes kunnen hierbij een sleutelrol vervullen. Een plaatje zegt soms immers meer dan duizend woorden”, vertelt Priester.

De Donuteconomie als casus

Doughnut Economics is een nieuwe visie op economie die samenhangende antwoorden biedt op de grote ecologische en sociale vraagstukken. Voor veel mensen is het boek van Kate Raworth zo inspirerend dat ze spontaan zelf beginnen de donut in de praktijk te brengen – al doende lerend. Die mensen ontmoeten elkaar in over de wereld verspreidde lokale netwerken, in netwerken van netwerken en op het online platform van het Doughnut Economics Action Lab (DEAL) .

Priester: “Bij Doughnut Economics begint alles met een iconisch plaatje: een donut-vorm die een doel verbeeldt (een eerlijke basis voor iedereen, binnen ecologisch veilige grenzen) en laat zien waar we nu staan ten opzichte van dat doel (schrikbarende rode vlekken waar we in de gevarenzone zitten). De donut als nieuw doel is één van zeven principes die het boek aangereikt om op een nieuwe manier de uitdagingen van deze tijd aan te gaan – en bij ieder principe hoort een plaatje. Het is dus niet verwonderlijk dat mensen in die mondiale donut-beweging zelf ook veel plaatjes gebruiken. Je ziet ze overal in de vele verhalen en tools die ze delen op het online platform van DEAL.

Ruurd Priester

Dit maakt Doughnut Economics een geweldige casus voor ontwerpend onderzoek naar hoe plaatjes kunnen bijdragen aan de grote transformaties van deze tijd. Dat resulteert in vragen als: hoe kan bestaande kennis over plaatjes bij de donut-beweging terechtkomen? En: hoe kunnen de plaatjes die de donut-beweging maakt bijdragen aan het geheel van kennis? Hier ga ik – al meehelpend – als onderzoekende ontwerper en ontwerpende onderzoeker mee aan de slag. Als rode draad ga ik op zoek naar de patronen in al die plaatjes. Ik hoop zo een soort visuele taal te ontdekken.”

Van pre-promotie tot plaatjesboek

“Mijn onderzoek is een pre-promotie. Centraal doel is dus uitvinden wat voor soort vervolgonderzoek het beste past", zegt Priester. "Vanuit het hoger beroepsonderwijs komen er mogelijkheden voor een Professional PhD Program (PD) . Dat lijkt een heel interessante optie. In september rond ik deze fase af met een boek, waar ik dan alles wat ik heb gemaakt en geleerd in heb vastgelegd. Dat wordt natuurlijk een plaatjesboek.”

Mensen kennen Ruurd Priester misschien van re-set , het duurzaamheidsprogramma van de HvA. “Dat programma gaat goed en zit in haar laatste jaar, waarin de organisatie en een GreenOffice het werk overnemen. Ik blijf betrokken, maar draag de dagelijkse leiding nu over. Op 1 april start mijn pre-promotie. Ik heb er superveel zin in.”

Echte' prototypes in mode vervangen door virtuele kleding

Sandra Kuijpers promoveert aan de UvA, onder begeleiding van lector Troy Nachtigall van Fashion Research and Technology . Haar onderzoek is getiteld: “Defining a new area in textiles knowledge to scale physical fabric measurement required for virtual garment creation”. Zij werkt zelf als docent en onderzoeker bij AMFI.

Sandra Kuijpers

Kuijpers: “De mode-industrie zit in een transitie, waarbij om een kledingstuk te ontwikkelen en voor B2B sales enorme aantallen fysieke prototypes en samples worden vervangen door virtuele. Door deze vervanging is minder textiel en transport nodig en worden ontwikkelprocessen en communicatie efficiënter. Daarnaast ontstaan door deze transitie nieuwe businessmodellen.

De specifieke 3D-software simuleert de virtuele textiel op basis van de gemeten eigenschappen van de fysieke stof. Om de pasvorm en het ontwerp van de virtuele prototypes en samples goed te kunnen beoordelen is een accurate weergave van de stof nodig. Het meten van de stof vereist specifieke kennis, is tijdrovend en moet onder geklimatiseerde omstandigheden gebeuren.

Voor veel modebedrijven is dit een horde in het proces. Om dit proces te versnellen en versimpelen ga ik onderzoeken hoe de eigenschappen van de gemeten stoffen gekoppeld kunnen worden aan de visuele en andere traceerbare karakteristieken van de stof. Kunnen we bijvoorbeeld door het analyseren van visuele beelden in combinatie met andere traceerbare karakteristieken van de stof informatie halen over de stofeigenschappen die we nodig hebben voor het simuleren van de stoffen?"

Ook voor andere sectoren die met textiel werken

"Ook ga ik kijken hoe deze in kaart gebrachte unieke stof kenmerken te vertalen zijn naar een format waarmee de verschillende disciplines in de mode-industrie kunnen werken, maar ook ander sectoren die met textiel werken zoals productdesign, interieur, onderzoek naar fragiele historische textiel, gamedesign en textielrecycling."

En daarnaast onderzoek ik ook hoe deze data een AI-systeem zou kunnen voeden om textiel te identificeren in een digital environment. Mijn doel is dat ik relaties tussen de visuele en meetbare eigenschappen kan analyseren en een logische verbinden kan aantonen zodat dit bruikbaar is voor de eerder genoemde toepassingen. Binnen mijn onderzoek ga ik samenwerken met verschillende disciplines, zoals weergegeven in onderstaand figuur.”

Research area and stakeholders in the fashion and textile industry (black) possible users in the fashion and textile area (grey).