Hogeschool van Amsterdam

HvA in de Stad

Minder auto’s, meer bewegen en een senioren disco in Zuidoost

8 jan 2020 13:38 | HvA in de Stad

Ook dit jaar gaan er weer veel studenten van de Hogeschool van Amsterdam de stad in om aan projecten te werken voor hun opleiding én voor de bewoners van de stad. In Zuidoost deden de studenten onderzoek naar mobiliteit en gezondheid in de bestaande en toekomstige wijken. Op 14 januari presenteert BOOT een showcase van alle projecten in Zuidoost.

Een autovrij en toekomstbestendig Zuidoost

In de minor Toekomstbestendige Stad ontwikkelen studenten kennis en inzicht over ruimtelijke en logistieke ontwikkelingen in de stad. Ze kijken daarbij niet alleen de gebouwde omgeving, in de vorm architectuur en stedenbouw, maar ook naar infrastructuur en vervoer, mens, maatschappij en erfgoed, en klimaat en landschap. Studenten werken zoveel mogelijk in interdisciplinaire teams.

De studenten werken komend semester aan een zelfgekozen challenge in drie gebieden in de stad; Bajes Kwartier, Amstel III en Universiteitskwartier. Ze werken toe naar een fysiek ontwerp dat een oplossing biedt voor de onderzochte challenge. De studenten presenteren hun prototypes aan buurtbewoners, gemeente, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars. De challenges in Zuidoost gaan over:

  • Het autovrij maken van het Bajes Kwartier en verbeteren van het OV-systeem
  • Het toekomstbestendige inrichten van de openbare ruimte (Amstel III)
  • Het inrichten van de openbare ruimte om gezond gedrag te bevorderen, met de focus op fiets mobiliteit (Amstel III)

Meer bewegen in het Bajes Kwartier

Studenten van de opleidingen Voeding en Diëtetiek en Social Work gingen in het eerste semester samen met het Healthy Urban Living Lab op zoek naar manieren om mensen te stimuleren tot meer bewegen, om het Bajes Kwartier tot de gezondste wijk van Nederland te maken.

“De studenten zijn op allerlei doelgroepen gefocust en hebben mensen bevraagd en geïnterviewd over hoe zij willen gaan wonen en gezond kunnen gaan leven in een nieuwe wijk. Heel inspirerend.” zegt Maarten Markus, projectmanager Duurzaamheid AM tijdens de eindpresentatie. Lector Lea den Broeder: “Met studenten onderzoek doen is echt geweldig. Heel veel studenten hebben allemaal een klein stukje van de realiteit onderzocht. Ieder stukje apart is natuurlijk niet zo heel groot, maar allemaal bij elkaar krijg je echt een prachtig mozaïek. Studenten zijn heel erg creatief.”

Betaalbare en gezonde tussendoortjes voor bewoners Zuidoost

De organisatie Meer Maatjes in Zuidoost wil graag de gezonde leefstijl van bewoners bevorderen en daarnaast eenzaamheid tegen gaan. “Je hoeft het niet alleen te doen”, is hun motto. Derdejaars studenten Voeding en Diëtetiek maakten tijdens de module Interventie ontwikkeling en uitvoering kennis met de verschillende doelgroepen waar Meer Maatjes mee samenwerkt, bijvoorbeeld door mee te doen aan de senioren disco voor 55+’ers.

De 55+’ers uit Zuidoost wilden vooral graag weten hoe ze gezonder kunnen eten voor niet te veel geld. In hun interventie richtten de studenten zich op het nuttigen van gezondere tussendoortjes, omdat uit de interviews met de doelgroep naar voren kwam dat hier veel gezondheidswinst te behalen valt. De studenten werden in dit project begeleid door BOOT Zuidoost.

Uitdagingen BOOT Zuidoost in 2020

In 2020 gaat BOOT Zuidoost aan de slag met de volgende uitdagingen:

  • het bevorderen van een (financieel) gezonde leefstijl onder bewoners
  • het (digi)taalvaardig maken van de bewoners
  • het creëren van gelijke kansen voor kinderen


Wil je hier meer over weten?

Neem contact met Audrey Netel van BOOT Zuidoost via boot.nieuwwest@hva.nl of kijk op www.hva.nl/boot.