HvA in de Stad

HvA-publicatie 'Kennis ligt op straat!'

Alles over de meer dan 40 living labs in de stad

19 sep 2022 15:24 | HvA in de Stad

De maatschappelijke opgaven van vandaag vragen om samenwerking over de grenzen van disciplines en andere denkbeeldige muren heen. Daarom investeert de Hogeschool van Amsterdam in living labs in de stad; fysieke plekken waar deelnemers vanuit onderwijs, onderzoek en praktijk met elkaar leren en innoveren om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van de wijk, stad en regio. Waar vind ik deze living labs?

De nieuwe HvA publicatie ‘Kennis ligt op straat!’ biedt inzicht in 10 living labs van de HvA in de stad; aan welke stedelijke uitdaging dragen ze bij, met wie werken ze samen en hoe kun je meedoen?

Lees de visies op leren, innoveren en impact creëren door de praktijkgerichte onderzoekers van de HvA zelf. Hoe denk jij over het vormgeven van rijke leeromgevingen in de stad?

Laat je inspireren door de meer dan 40 initiatieven die, nog zonder blauwdruk, aan de slag zijn met de innovatie van het onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam. Wat kan jij doen om nog meer impact te maken met studenten en onderzoekers voor de uitdagingen van de stad?

Veel leesplezier en graag tot ziens bij één van de rijke leeromgevingen in de regio Amsterdam!

Meer informatie over de living labs in de stad? Kijk op www.hva.nl/hvaindestad.

“We hebben verschillende bronnen van kennis nodig om te weten hoe we uitdagingen het beste aan kunnen pakken. Niet alleen studenten, docenten en onderzoekers, ook buurtbewoners, professionals, ondernemers en ‘ervaringsdeskundigen’ beschikken over waardevolle kennis. Ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis versterken elkaar. Samen komen we tot betere resultaten." Rob Andeweg, programmamanager HvA in de Stad.

“Opdrachten moeten niet te sturend zijn en voldoende vrijheid geven” Annemarie Hulst-Waal Onderwijskundig beleidsmedewerker Urban Vitality en coördinator Het Amstelhuis en T4X Living Labs.

“Er zijn al ontzettend veel waardevolle initiatieven binnen de HvA! We willen deze inspirerende voorbeelden voor iedereen inzichtelijk maken, zodat we makkelijker kunnen samenwerken om opschaling mogelijk te maken en ons doel te behalen.” Daniël Haverkort, ambitiecoördinator Rijke leeromgevingen.