HvA start in september 2021 met Biomedische Technologie

3 nov 2020 17:06 | Faculteit Techniek

De Hogeschool van Amsterdam heeft deze week groen licht gekregen voor de start van een nieuwe bacheloropleiding Biomedische Technologie. Het panel van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft de opleiding positief beoordeeld en is daarmee van mening dat de bacheloropleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen. De opleiding is nog in afwachting van het formele accreditatiebesluit, waarna de opleiding in september 2021 van start gaat.

Oplossingen voor complexe gezondheidsvraagstukken

Op het gebied van gezondheid zijn er grote uitdagingen, zowel nu als in de toekomst. Tegelijkertijd is er op het gebied van de biologie en de life sciences technisch steeds meer mogelijk. Oplossingen voor complexe gezondheidsvraagstukken worden meer en meer gezocht in de ontwikkeling van innovatieve en (steeds meer) gepersonaliseerde biomedisch-technische toepassingen en diensten. De technologische innovaties in de biomedische sector volgen elkaar bovendien in een steeds sneller tempo op.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft op het gebied van gezondheid te maken met de nodige (grootstedelijke) uitdagingen, zoals de toenemende aantallen migranten, de bevolkingsgroei- en dichtheid in de metropool, diversiteit in populatiesamenstelling, de steeds ouder wordende mens en klimaatverandering, waardoor zich andere ziektes en gezondheidsvraagstukken openbaren. De Hogeschool van Amsterdam draagt graag bij aan het zoeken naar oplossingen voor de actuele uitdagingen en wil inspringen op de behoefte aan hoogopgeleide biomedisch-technisch geschoolde professionals door de nieuwe hbo-bachelor Biomedische Technologie te ontwikkelen.

“Er is dringend behoefte aan biomedische professionals met technische vaardigheden en inzicht in het menselijk lichaam die veilige en verantwoorde producten gaan maken. Biomedisch technologen kunnen helpen de druk op de gezondheidszorg te verlichten en de kosten te beperken”, vertelt Irene Stellingwerf, een van de ontwikkelaars van de opleiding Biomedische Technologie.

Samenwerking

Bij de ontwikkeling van deze opleiding maakt de HvA gebruik van de eigen kennis en ervaring op het gebied van technische en applied science opleidingen. Daarnaast werken andere faculteiten binnen de hogeschool samen met externe partijen, zoals de academische ziekenhuizen en universiteiten in de MRA en het bedrijfsleven.

Start september 2021

Het voornemen is om de nieuwe voltijd bacheloropleiding vanaf september 2021 bij faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam aan te bieden.