Hogeschool van Amsterdam

HvA- studenten bedenken nieuwe bestemming voor energiecentrale

19 mei 2016 09:00 | Faculteit Techniek

In 2014 stond gemiddeld bijna 17% van het Nederlands kantoorvloeroppervlakte leeg. En in de Randstad is de uitdaging nog groter: in Amsterdam Sloterdijk is meer dan 20% van de kantoorruimte onverhuurd. Dit is een enorme opgave voor eigenaren, overheden en de samenleving. Tijdens de Week van het Lege Gebouw (WVHLG) van 19 t/m 23 mei werken studenten en docenten van verschillende opleidingen uit heel Nederland daarom aan nieuwe plannen voor een leegstaand gebouw. De Hogeschool van Amsterdam organiseert de editie van dit jaar samen met de stichting WVHLG en netbeheerder Liander.

Energiecentrale Hoogte Kadijk 400

 

Studenten van de opleiding Built Environment werken dit jaar met studenten van negen andere opleidingen aan de herbestemming van een Energiecentrale uit 1903 aan de Hoogte Kadijk 400 te Amsterdam.  De hal, waar vroeger de kolenturbines stonden voor het opwekken van elektriciteit, is nu nog deels in gebruik als verdeelstation. Het benodigd volume voor de transformatoren is al gereduceerd, maar kan in de toekomst verder gereduceerd worden tot ongeveer 1/8 van de oorspronkelijke installatie. Een groot gedeelte van het gebouw krijgt dus een nieuwe bestemming, die wel moet aansluiten bij het overgebleven verdeelstation.  De studenten krijgen advies van experts, vanuit het Atelier Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.

Aandacht voor problematiek rond leegstand
 

Door middel van werksessies, stadswandelingen en gastlezingen leren de studenten in korte tijd het gebouw en de omgeving kennen. De energiecentrale heeft een belangrijke rol gespeeld in het gebruik van elektriciteit voor Amsterdam in het verleden en juist de ontwikkeling van de energievoorziening is een belangrijk vraagstuk voor de toekomst. De nieuwe ideeën van de studenten kunnen daarom bijdragen aan het slim gebruik van kansen en mogelijkheden die de energietransitie en het circulaire denken bieden. Studenten presenteren de eindresultaten aan de gemeente, de eigenaar van het pand en aan een panel van deskundigen.

De Week van het Lege Gebouw komt voort uit de behoefte van het Atelier Rijksbouwmeester, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om de problematiek met betrekking tot leegstand onder de aandacht te brengen van alle belanghebbenden en interdisciplinaire samenwerking tussen opleidingen te stimuleren.

Bron: www.weekvanhetlegegebouw.nl
Fotograaf: Antonio Granata.