Hogeschool van Amsterdam

Lector Christianne de Poot benoemd tot bijzonder hoogleraar VU

23 jun 2016 09:33 | Faculteit Techniek

HvA-lector Forensisch Onderzoek Christianne de Poot is deze maand benoemd tot bijzonder hoogleraar Criminalistiek bij de VU School of Criminology. Als bijzonder hoogleraar doet Christianne onderzoek naar de rol van sporenonderzoek in het proces van opsporing, vervolging en bewijsvoering. Ze levert daarnaast een bijdrage aan het onderwijs in de minor criminologie en de masterafstudeerrichting opsporingscriminologie binnen de VU. Bij de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt het lectoraat Forensisch Onderzoek kennis voor de politiepraktijk en het (politie)onderwijs. De HvA doet dit samen met de politieacademie.

HvA lectoraat Forensisch Onderzoek

Het forensisch onderzoeksveld is volop in beweging. Sporenonderzoek wordt bijvoorbeeld steeds geavanceerder. Het lectoraat Forensisch Onderzoek richt zich op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden in de opsporing, maar ook bijvoorbeeld op de verbinding en informatieoverdracht tussen de tactische en de forensische recherche. Kern hierbij is het onderzoek naar menselijke factoren (invloed van informatie op interpretatie en waardering van sporen op besluitvorming in proces van opsporing en vervolging).

HvA-onderzoeksprojecten

Binnen het onderzoeksproject 'beter opsporen met het lab op zak' is het effect onderzocht van snelle mobiele technieken op het proces van opsporing vervolging en berechting. Als vervolg hierop onderzoekt het lectoraat nu de werking van mobiele DNA-technieken in echte praktijkzaken. Het vingersporenonderzoek richt zich op het herleiden van nieuwe informatie uit vingersporen. Op basis van de chemische samenstelling van de sporen en de plaatsing van de vingers kan nieuwe informatie worden afgeleid over de activiteiten van de eventuele verdachten/betrokkenen. Informatie die tot op heden nog niet optimaal wordt benut.

Informatieoverdracht

Het lectoraat houdt zich ook bezig met de informatieoverdracht uit forensisch onderzoek naar het Openbaar Ministerie en de Zittende Magistratuur en op het theoretisch kader en de wetenschappelijke basis van het forensische onderzoek. Het lectoraat speelt tevens een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het onderwijs op dit gebied aan de Politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam.

Naast lector bij de HvA is Christianne de Poot ook lector bij de Policitieacademie en senior wetenschappelijk medewerker bij het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum).