Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Lectoraat Crossmedia krijgt er een promovendus bij

1 mrt 2018 19:06 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Drs. Anne Moes, ruim drie jaar als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Crossmedia, zal in september 2018 starten met een promotie-traject.

In het promotieonderzoek staat het begrip ‘Impulsaankoopgedrag’ centraal. Onderzocht zal worden in welke mate nieuwe technologie, social media, fysiologische en dispositionele variabelen invloed hebben op het impulsaankoopgedrag van de consument. Dit onderwerp sluit goed aan bij onderzoek dat Anne de afgelopen jaren voor het lectoraat heeft uitgevoerd.

De promotor van dit project is Dr. Bob Fennis, hoogleraar aan de RUG. Dr. Harry van Vliet van het lectoraat Crossmedia zal de dagelijkse begeleiding op zich nemen.