Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

The Measurement of Atmospherics

19 feb 2018 00:00 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

De sfeer van een ruimte of omgeving is een belangrijke factor in de beleving van die ruimte door een bezoeker. Om het belang van de factor sfeer te kunnen vaststellen is een goed meetinstrument nodig. In deze studie wordt een voorstel gedaan voor een dergelijk meetinstrument. Hiertoe wordt een meta-analyse uitgevoerd op bestaande empirische en theoretische studies naar sfeer. Deze studies komen uit de marketingliteratuur en uit museum studies. Winkels en musea zijn twee relevante voorbeelden van waar sfeer een evidente rol speelt in de ervaring van bezoekers en hun gedrag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vanuit deze disciplines redelijk wat aandacht is geweest voor sfeer.

The book The Measurement of Atmospherics is published by Plan B Publishers, Deventer. This research was partly funded by NWO (Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA)
ISBN 978-90-813161-8-7

Please read the book publication here: