Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Creathon “Meer Profijt Uit Data”

21 jun 2017 14:34 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Afgelopen donderdag 8 juni heeft de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Noterik, de Creatieve sessie ofwel Creathon “Meer profijt uit Data” georganiseerd in de Common Room van het Kohnstamnhuis van de Hogeschool van Amsterdam. Directeuren, ontwerpers en designers van de 3 partnerbedrijven, Ex-Machina, The Capitals en Angry Bytes, kwamen bij elkaar en werden ondersteund door professionals, docenten, onderzoekers en een student. Binnen een totaal aan 10 uur is het de partnerbedrijven gelukt om een innovatieve app, een product of concept te ontwikkelen.

De creathon werd geopend door projectleider Wouter Groot en na een korte voorstelronde startte lector Harry van Vliet van het Lectoraat Crossmedia met een inhoudelijke opwarm ronde. Hierin ging hij dieper in op de eerder onderzochte constructen die van belang kunnen zijn voor het creëren van een gebruikerservaring aan de hand van het uitgevoerde gebruikersonderzoek. Tevens werd er ingegaan op databronnen en vormen van dataverwerking. Om de abstracte begrippen meer te laten leven werden de theoretische begrippen zoals ‘presence’ en ‘interactiviteit’ aan de hand van de interactieve tool QANDR van Noterik uitgediept.

Carrousel sessie rond constructen

Om het ijs te breken en communicatielijnen tussen verschillende personen te openen werd er een carrousel sessie gedaan waarbij aan drie tafels gebrainstormd werd over applicaties in een bepaald domein. Elke tafel had een bepaald genre tv programma: nieuws, spelshow en sport. Hierbij werden de brainstorm thema’s en constructen gegeven: presence, interactiviteit, sociale context en motivatie voor de kijker.

Carrousel sessie rond thema's en constructen: presence, interactiviteit, sociale context en motivatie voor de kijker.

Na het wisselen van de domeinen werd een korte presentatie gegeven door de lectoren Lotte Willemsen, Harry van Vliet en onderzoeker Erik Hekman.

Nieuwe ideeën en Datajourney

In de middag werd er tijdens deze creathon in de teams van partnerbedrijven gewerkt aan creatieve oplossingen over mogelijkheden tot het herontwerpen van de eigen diensten (moonshot en quickwins). Daarbij is direct nagedacht over welke data soorten van belang zijn om dit te realiseren.

Gebruikerservaring en dataverzameling

Aan de einde van deze sessie zijn er nieuwe ideeën voor een verbeterde gebruikerservaring en dataverzameling. Ex Machina richtte zich op het verkrijgen van inhoudelijke gebruikersfeedback om programmamakers van informatie te voorzien over de kracht van hun format. Angry Bytes ontwierp een concept waarbij een kijker doorlopend een relevante connectie heeft via hun platform met een evenement dat meerdere momenten wordt uitgezonden (Olympische spelen). The Capitals ontwikkelde het idee van een chatbot die gevoed door de eigen data van het programma Opgelicht?! en andere bronnen consumenten persoonlijke waarschuwingen en advies kan geven.

De ideeën werden voor de groep gepitcht en met de QANDR tool beoordeeld op realiseerbaarheid en de toepassing van de verschillende constructen. De ideeën worden binnen het project Meer Profijt Uit Data uitgewerkt en getoetst middels een A/B-test.

Beoordeeld op realiseerbaarheid met QANDR tool