Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Effectief Campagne voeren

21 jun 2013 19:52 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Door de Nederlandse Museumvereniging is er op donderdag 14 en vrijdag 15 juni in het Slot Assumburg te Heemskerk een tweedaagse heisessie georganiseerd met als thema 'Effectief Campagne voeren'.

De aftrap van deze tweedaagse werd verzorgd door Harry van Vliet met een keynote. De keynote bestond uit een lezing over mediastrategie in relatie tot de in te zetten activiteiten en de beoogde resultaten. In het tweede gedeelte is het media strategiespel gespeeld met twee groepen van de aanwezigen aan de hand van casussen die door de musea zelf waren ingebracht.