Commissie Eijkman maakt onderzoeksresultaten bekend

19 jul 2023 15:00 | Afdeling Communicatie

Een commissie onder leiding van Quirine Eijkman, lector Toegang tot het Recht bij Hogeschool Utrecht, heeft onderzoek gedaan naar de studiebelasting van het vernieuwde curriculum van de opleidingen Communicatie en Creative Business (CO+CB).

De externe commissie concludeert dat de studiebelasting bij een aantal modules van de opleidingen niet overeenkomt met de 15 studiepunten (ECTS) (420 uur studiebelasting) die eraan wordt toegekend. Zij doet een aantal concrete aanbevelingen om de studiebelasting aan te pakken. Het College van Bestuur neemt de aanbevelingen over en de opleidingen gaan ermee aan de slag.

Melding

Het College van Bestuur van de HvA stelde de commissie Eijkman in na een melding over het vermoeden van een te geringe studiebelasting in vernieuwde modules in het eerste en tweede jaar van de opleidingen CO+CB. In de afgelopen maanden onderzocht de commissie relevante documenten en voerde ze gesprekken met verschillende betrokkenen, waaronder studenten en docenten. Het viel de commissie op dat er veel aandacht is voor kwaliteit en niveau van het onderwijs, maar onvoldoende aandacht voor de berekening van de studielast. De commissie heeft vastgesteld dat de studiebelasting wel een actiepunt van het opleidingsmanagement is. Er is extra inzet nodig om te zorgen dat de studiebelasting zwaarder wordt in lijn met het aan een stone toegekende aantal ECTS.

Aanbevelingen

De commissie heeft begrip voor het feit dat de uitvoering van de onderwijsvernieuwing veel vraagt van alle betrokkenen bij CO+CB. Toch is zij van mening dat de opleidingen de verantwoordelijkheid hebben om aantoonbaar voor voldoende studiebelasting te zorgen. De commissie doet daarom vijf concrete aanbevelingen.

  1. Besteed gerichte aandacht in de monitoring- en kwaliteitszorgsystemen aan de overeenstemming tussen studiebelasting en totaal toe te kennen ECTS van het stones-onderwijs;
  2. Maak duidelijke afspraken over het proces en de verdeling van verantwoordelijkheden van opleidingsmanagers, opleidingscoördinatoren, stonecoördinatoren en docenten om de gesignaleerde problematiek aan te pakken;
  3. Maak voor elke stone een berekening van de studielast die van de gemiddelde student verwacht wordt. Laat eventueel een representatieve steekproef van studenten hun bestede uren registreren en voeg zo nodig activiteiten toe om de werklast in overeenstemming te brengen met 15 ECTS;
  4. Zorg ervoor dat aanwezigheid en participatie van studenten gestimuleerd en/of verplicht wordt zodat het systeem van formatieve evaluatie binnen een stone tot zijn recht komt;
  5. Maak inzichtelijk hoe studenten de komende studiejaren gecompenseerd kunnen worden voor eventuele deficiënties die zijn ontstaan door te geringe studiebelasting op niveau 1 en niveau 2 van het stones-onderwijs.

Bestuurlijke reactie

Jopie Nooren, voorzitter van het College van Bestuur: “Ik bedank de commissie voor haar zorgvuldige onderzoek en wij nemen de aanbevelingen over. De melder heeft terecht aandacht gevraagd voor de studiebelasting. De opleiding heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de opleiding, maar niet aantoonbaar onderbouwd hoe de studiebelasting in verhouding staat tot de studiepunttoekenning. Dit betreurt het College van Bestuur zeer en dit moet zo snel mogelijk gecorrigeerd worden. We gaan alle aanbevelingen uit het rapport uitvoeren. De decaan krijgt de opdracht om te zorgen dat de opleidingen Communicatie en Creative Business aantoonbaar en navolgbaar de studiebelasting in lijn brengen met de toegekende studiepunten.

Over de commissie

De externe commissie werd ingesteld om onderzoek te doen naar de melding Klokkenluidersregeling die werd ontvangen door het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam. De commissie werd gevormd door mr. dr. Quirine Eijkman, lector Toegang tot het Recht bij de Hogeschool van Utrecht, prof. mr. Miek Laemers, emeritus hoogleraar Onderwijsrecht aan Vrije Universiteit van Amsterdam en dr. Marianne van der Weiden, onderwijsadviseur.