RAAK-publiek-subsidies voor zes onderzoeksprojecten HvA

Onderzoekers gaan samen met publieke partijen werken aan concrete oplossingen voor maatschappelijke problemen

7 jun 2023 09:44 | Afdeling Communicatie

Afval beter scheiden, jongeren met schulden beter bereiken en het beperken van gewrichtspijnen. Zomaar een aantal van de onderwerpen waarmee HvA-onderzoekers aan de slag gaan, dankzij financiering van het RAAK-Publiek programma.

In een RAAK-publiek-onderzoek staat een vraag uit de praktijk van de publieke sector centraal. Hogescholen en minimaal twee publieke partijen doen in een consortium onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen voor de vraag. Het gaat zowel om nieuw als vervolgonderzoek. Per project ontvangt de HvA oplopend tot 300.000 euro, voor een looptijd van twee jaar.

Duurzaam inkopen

Lori Divito, lector Collaborative Innovation and Entrepreneurship gaat onderzoek doen naar het circulair inkopen van materialen in de gezondheidszorg. Ze werkt daarbij samen met zorginstellingen, industriële wasserijen, een afvalverwerkingsbedrijf en specialisten op het gebied van stoffenproductie en textieltechniek.

Jongeren met schulden

De lectoraten van Stijn Sieckelinck (Youth Spot) en Anna Custers (Armoede Interventies) onderzoeken samen met vijftien jongerenwerkorganisaties hoe jongerenwerkers het best ingezet kunnen worden om jongeren met schulden en financiële problemen te bereiken en te ondersteunen. Omdat het jongerenwerkers vaak wel lukt om deze doelgroep vroegtijdig te bereiken is het nodig om hun inzet op armoede en schulden inzichtelijk te maken en te versterken. In veel gemeenten hebben jongerenwerkers een opdracht in armoedebestrijding en schuldenpreventie, maar er bestaan grote verschillen in aanpak.

Beter afval scheiden

In het RAAK-publiek-onderzoek BASSTA van de lectoraten Circulair Ontwerpen & Ondernemen en Psychologie voor een Duurzame Stad worden losstaande interventies onderzocht om afval beter te scheiden. BASSTA-plus bouwt hierop voort door te onderzoeken hoe kansrijke gedragsinterventies vanuit BASSTA en andere onderzoeken effectief te combineren zijn en toe te snijden zijn op lokale situaties. In de afgelopen jaren kwamen onderzoekers Krispijn Faddegon en Maarten Mulder tot de conclusie dat inwoners zeker bereid zijn hun afval te scheiden, maar dat gemeenten veel meer kunnen doen om mensen daarbij te helpen.

Taalvaardigheid in wetenschaps- en technologie onderwijs

Het project Minds-On Taal is ingediend door onderzoekers van het lectoraat Didactiek van de Bètavakken en het Smart Education Lab. In dit project wordt gekeken naar het belang van taal in het vak Wetenschap & Technologie. Het onderzoek is begonnen met de inzet van een digitaal instrument in het onderwijs (project Minds-On). Aan de hand van een interactief diagram leren kinderen in het basisonderwijs nadenken over de experimenten die ze in de klas uitvoeren. Uit de resultaten hiervan is naar voren gekomen dat leerlingen de bijbehorende vaktaal missen om echt te reflecteren op hun werk. In het vervolgonderzoek wordt nu gekeken hoe je met het nieuwe digitale instrument ook een bijdrage kan leveren aan de taalvaardigheid en woordenschat op het gebied van wetenschap en technologie.

Zelfmanagement

Lector Martin van der Esch (Interdisciplinaire Zorg voor Chronische Gewrichtsaandoeningen) onderzoekt in het project Amsterdam Joint Selfmanagement Study hoe mensen met chronische gewrichtsaandoeningen zelf kunnen bijdragen aan het niet verder verergeren van hun klachten. Inzet van apps en online platforms kan hen hierbij helpen, maar zorgprofessionals weten vaak niet hoe ze dit goed kunnen inzetten naast de al bestaande professionele begeleiding.

Plezier in bewegen

Plezier in sport is heel belangrijk om mensen veel te laten bewegen. Toch weten gymdocenten vaak niet goed of hun lessen ook het gewenste effect bereiken. Lector Mirka Janssen (Bewegen in en om School) ontwikkelt samen met leraren een instrument om het plezier van kinderen tijdens de les te monitoren.

De HvA heeft met zes gehonoreerde projecten goed gescoord bij deze ronde van RAAK-Publiek. In totaal werden er dit keer 23 projecten gesubsidieerd. Je leest hier wat voor onderzoek er nog meer gedaan wordt met de investering van Regieorgaan-SIA.