Jaarverslag: HvA met grote ambities onderweg

19 jun 2023 15:07 | Afdeling Communicatie

Het jaarverslag over 2022, dat zojuist is verschenen, laat zien dat de Hogeschool van Amsterdam aan de slag is om met grote ambities op het gebied van onderwijs en onderzoek van betekenis te zijn. Naast deze ambities hebben we ook nog voldoende uitdagingen liggen.

Aan de hand van de ambities, verwoord in het Instellingsplan, valt in het jaarverslag te lezen hoe de HvA steeds duurzamer, digitaler en diverser wordt. We gingen aan de slag met afspraken die onder meer tot doel hebben dat studenten meer regie op het eigen studiepad krijgen en dat de toetsing beter aansluit bij de ontwikkeling van de student. We geven invulling aan het uitgangspunt: de student als partner. Isra is een van de studenten die bij Student Info voor studenten werkt: “Door naar studenten te luisteren kan ik achterhalen wat het hoofdprobleem is. Hierdoor kan ik ze beter op weg helpen of verwijs ik ze door naar de juiste contactpersoon.”

Dankzij het Nationaal Programma Onderwijs konden we aandacht besteden aan het welzijn van studenten en studievertraging als gevolg van de coronapandemie aanpakken.

Een pittig vraagstuk is de werkdruk onder docenten. We gaan ons meer inzetten om dit structureel te verminderen. Het beperken van het ziekteverzuim als gevolg van psychische/werkgerelateerde problematiek vraagt onze aandacht en inzet. We werken toe naar een verbeterde werkbalans waardoor medewerkers met meer plezier aan het werk zijn én inzicht krijgen in de eigen stress- en energiebronnen.

Steeds beter werken we samen met partners in de regio Amsterdam en dat leidt tot mooi praktijkgericht onderzoek, bijvoorbeeld de eerlijke energietransitie en de rol van artificiële intelligentie bij democratie.

De opening van het nieuwe Jakoba Mulderhuis was een mijlpaal. Het fonkelnieuwe gebouw ondersteunt de onderwijsvisie en is zeer duurzaam. De toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking en de gebruiksvriendelijkheid worden verbeterd op basis van eerste ervaringen.

De rol als opleider voor de arbeidsmarkt wordt belicht (leven lang ontwikkelen), evenals de manier waarop de organisatie zich als grote werkgever op een krappe arbeidsmarkt begeeft. Daarnaast is het jaarverslag een rijke bron van cijfers. De HvA is financieel gezond.

De jaarverslagen sociale veiligheid en welzijn zijn apart gepubliceerd.