Onderzoek naar melding Communicatie en Creative Business

30 mei 2023 09:00 | Afdeling Communicatie

Een commissie onder leiding van Quirine Eijkman, lector Toegang tot het Recht bij Hogeschool Utrecht gaat onderzoek doen naar een aspect van het curriculum van de opleidingen Communicatie en Creative Business (CO+CB).

Aanleiding

Het College van Bestuur van de HvA heeft op grond van de Klokkenluidersregeling een melding ontvangen. De regeling staat ook wel bekend als ‘de HvA-regeling melden vermoeden misstanden, onregelmatigheid, integriteitsschending of inbreuk Unierecht.’ De melding betreft een vermoeden over een mogelijk te geringe studiebelasting in vernieuwde modules van de opleidingen CO+CB. Het College van Bestuur heeft, conform de procedure, een onafhankelijke en externe commissie opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de melding.

Onderwijsvernieuwing

De opleidingen CO+CB zijn na een jarenlange voorbereiding bij aanvang van het studiejaar 2022-2023 begonnen met het implementeren van een nieuw curriculum. Studenten werken met beroepsvraagstukken en krijgen meer vrijheid in het vormgeven van hun studie. De onderwijsvernieuwing wordt momenteel uitgevoerd in de jaren 1 en 2. Volgend studiejaar volgen de daaropvolgende jaren. De uitvoering van het onderwijsmodel volgt een uitgebreid inhoudelijk en didactisch voortraject. Er is gekozen voor een door docenten, studenten, onderzoekers en werkveld mede-ontworpen modulair 'Stepping Stones' model.

‘Als HvA vinden wij het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de veranderende vraag uit het werkveld. De beroepspraktijk is continu in beweging en onze studenten worden opgeleid met competenties die de praktijk nodig heeft, aldus Jopie Nooren, voorzitter van de HvA. ‘De collega’s bij CO+CB zijn regelmatig in gesprek met elkaar, studenten en anderen over de doorontwikkeling van het onderwijs. Daarbij staat het onderwerp studiebelasting ook op de agenda. Wij gaan er daarom van uit dat het zorgvuldige onderzoek door de externe commissie inzichten oplevert die we goed kunnen gebruiken.’

Commissie

De commissie bestaat naast mr. dr. Quirine Eijkman uit prof. mr. Miek Laemers en dr. Marianne van der Weiden.

Onderzoeksvraag

Het onderzoek van de commissie moet duidelijkheid geven hoe de studiebelasting bij de opleidingen CO+CB in verhouding staat tot de toe te kennen studiepunten (ECTS).

Werkwijze

De commissie zal ten behoeve van haar onderzoek documenten analyseren en spreken met betrokkenen van de opleidingen. Het onderzoek vindt plaats in de maanden mei en juni. De commissie is voornemens haar rapport op korte termijn af te ronden.