Eerste drie HvA'ers ontvangen beurs voor Professional Doctorate

31 mei 2023 11:45 | Afdeling Communicatie

Chico Taguba, Nadja van der Weide en Soemitro Poerbodipoero ontvangen als eerste HvA-kandidaten hun beurs voor de landelijke pilot Professional Doctorate (PD). Met de PD introduceert het hbo een eigen doctoraatstraject. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die in staat zijn complexe beroepsgerichte kennis- en ontwerpvragen op te pakken.

Introductie kandidaten

Chico Taguba is verpleegkundige en als docent-onderzoeker verbonden aan de opleiding Verpleegkunde en het lectoraat Integratie van Psychiatrische en Somatische Zorg. Hij gaat vanuit dit lectoraat en het lectoraat Voorkomen probleemgedrag Jongeren, binnen het domein Gezondheid & Welzijn, onderzoeken hoe jonge statushouders met psychische en verslavingsproblemen de weg naar hulpverlening beter weten te vinden.

Met het Professional Doctorate-traject krijg ik de kans om voort te bouwen op eerder onderzoek dat gedaan is in samenwerking met Jellinek, Pharos en de gemeente Amsterdam. Hierdoor kunnen we het probleem nog beter doorgronden en ook vanuit andere invalshoeken bijdragen aan de oplossing.

Portretfoto Chico, Nadja en Soemitro

Nadja van der Weide gaat binnen het domein Kunst + Creatief de rol van eigenaarschap, technologie en participatie in het faciliteren van dialoog in lokale gemeenschappen onderzoeken.

Met dit PD-traject krijg ik als sociaal kunstenaar én docent-onderzoeker de unieke en geweldige mogelijkheid om vanuit het lectoraat Creative Media for Social Change als onderzoekend maker, en makend onderzoeker, mijn kunstpraktijk in te zetten om gemedieerde dialogen te onderzoeken. Mijn PD richt zich op het inclusiever maken van die gemedieerde dialoog. Ik hoop op veel botsende, schurende, verrijkende en inspirerende dialogen in de komende paar jaar, die mijn maakpraktijk, de studenten die ik lesgeef, het participatieve kunst- en designveld en de lokale gemeenschappen verder op weg helpen met dit spannende kunst en design onderzoekstraject.

Soemitro Poerbodipoero is docent-onderzoeker bij het lectoraat Ergotherapie. Binnen het domein Gezondheid & Welzijn gaat hij participatie, welzijn en eigen regie op positieve gezondheid van thuiswonende senioren onderzoeken. Het onderzoek draagt bij aan gezondheidsbevordering op een innovatieve en duurzame manier.

Het Professional Doctorate-traject biedt een unieke kans om samen met Stichting Kraktie, docenten, professionals, lectoraat Ergotherapie, lectoraat Stedelijk Sociaal Werk en de Buurtcampus Zuidoost te ontdekken wat in de praktijk het beste werkt om het welzijn en de zorg voor thuiswonende senioren te verbeteren. Het onderzoek richt zich op het dagelijks leven en vindt plaats dichtbij de leefwereld van de senioren.


Domeinen die meedoen in de pilot

In totaal bestaat de landelijke pilot uit zeven domeinen. De Hogeschool van Amsterdam neemt deel aan de domeinen Kunst + Creatief, Gezondheid & Welzijn, Maritiem, Onderwijs: Leren en Professionaliseren en Techniek & Digitalisering. Er zijn 12 beschikbare plekken voor de HvA in de pilot.

De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA.