Afgestudeerde HvA-student vindt vaker direct een baan

25 apr 2023 10:00 | Afdeling Communicatie

Van de afstudeerders aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) vindt 92 procent binnen drie maanden na afstuderen een baan. Het aandeel dat direct na afstuderen een baan heeft gevonden is dit jaar gestegen naar 85,6 procent. In 2021 was dit nog 78,5 procent. Dat blijkt uit de HBO-Monitor 2022, een landelijk onafhankelijk onderzoek naar de baankansen van afgestudeerde hbo’ers.

De snelheid waarmee afgestudeerden een passende baan vinden, is een indicatie van de kwaliteit van het onderwijs van de HvA en hoe dit aansluit op de beroepspraktijk. Onder de HvA-afstudeerders die de HBO-Monitor invulden vindt 83% dat het functieniveau past bij het opleidingsniveau.

Een andere indicatie van de onderwijskwaliteit is de tevredenheid over de studie. Ook op dat vlak scoort de HvA goed. Van de afgestudeerden is 63% tevreden tot zeer tevreden over de opleiding in het algemeen en 58% vindt dat de opleiding een goede basis vormt om te starten op de arbeidsmarkt. 69% zou dezelfde opleiding aan de HvA opnieuw kiezen.

LANDELIJK ONDERZOEK

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek onder afgestudeerden van hogescholen in Nederland. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden, laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en brengt in kaart hoe afgestudeerden hun opleiding waarderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University en DESAN Research Solutions.


CORONAMAATREGELEN

De resultaten van HBO-Monitor 2022 geven de arbeidsmarktsituatie weer van afgestudeerden uit studiejaar 2020-2021 in het najaar van 2022. Het overgrote deel van deze alumni studeerde af in de zomer van 2021. Hun entree op de arbeidsmarkt vond dus plaats toen er nog verschillende coronamaatregelen golden. In totaal heeft 33% van de aangeschreven HvA-afgestudeerden de vragenlijst ingevuld.