Nadia el Gargouri benoemd tot directeur Human Resoures

5 okt 2022 12:00 | Afdeling Communicatie

Nadia el Gargouri wordt per 1 december 2022 directeur Human Resources (HR) bij de Hogeschool van Amsterdam. Zij heeft ruime ervaring op het terrein van HR en management.

Op dit moment is Nadia El Gargouri afdelingsmanager bij de directie Personeel en Organisatie van de gemeente Amsterdam. In die functie houdt zij zich onder meer bezig met de organisatieontwikkeling van de HR-kolom, HR-analytics, control, procesverbetering en de digitalisering van HR-processen. Daarvoor vervulde zij sinds 2001 diverse functies bij de gemeente en bij stadsdelen, alle op het terrein van human resources. Zij is tevens docent diversiteit en inclusie aan Nyenrode Business Universiteit. In haar loopbaan heeft Nadia El Gargouri laten zien dat ze veranderingen tot stand kan brengen in samenwerking met collega’s in verschillende rollen in een organisatie. Zij wordt ervaren als toegankelijk, mensgericht en verbindend.

Als stafdirecteur HR gaat Nadia El Gargouri zich richten op het optimaliseren van onze rol als goede werkgever. De basis daarvoor is het nieuwe strategisch kader: Koers en Kompas. Het College van Bestuur heeft er vertrouwen in dat Nadia el Gargouri deze ambities, samen met collega’s, voortvarend aan gaat pakken. Voorzitter Jopie Nooren: “Nadia is een vakvrouw. We zijn ervan overtuigd dat zij in staat is om de invoering van de HR-strategie te begeleiden en anderen te inspireren, en te streven naar verandering en vernieuwing.”