Internationale studenten horen bij de HvA

31 jan 2023 12:23 | Afdeling Communicatie

Vandaag, op 31 januari, debatteert de Tweede Kamer over de werving van internationale studenten in het hoger onderwijs. De HvA vindt dat een internationale gemeenschap van studenten en medewerkers een zeer belangrijke bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs en onderzoek levert.

Wij beschouwen zittende internationale studenten, onderzoekers en medewerkers als een integraal onderdeel van onze HvA-gemeenschap. Nederlandse studenten hebben veel baat bij de ontmoeting met studenten uit het buitenland, en bij het samenwerken aan praktijkvraagstukken in een international classroom. Met het aantrekken van internationale studenten levert de HvA bovendien een actieve bijdrage aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt en in de tekortsectoren. Wij trekken internationale studenten aan omdat zij bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek door andere invalhoeken in te brengen en zo ons blikveld verruimen.

Een ander belangrijk punt is dat de huidige maatschappelijke opgaven niet meer in nationaal perspectief zijn op te lossen. De energietransitie, de vluchtelingencrisis, pandemieën en de klimaattransitie overstijgen landsgrenzen en moeten we internationaal aanpakken. Dat doen we samen met de landen, hoger-onderwijsinstellingen en partners om ons heen. We bereiden onze studenten voor op het werken in een internationale context, bij internationale organisaties of bij Nederlandse bedrijven en organisaties die vaak in een internationale setting opereren. Daarbij past het studeren in een internationale classroom. Onze studenten willen graag een semester in het buitenland studeren, tegelijk zijn buitenlandse studenten dan welkom bij ons. Dat houden we graag zo.

Lees ook de verklaring van de Vereniging Hogescholen