Tweede Kamerleden Van der Laan en Van der Woude bezoeken HvA

19 sep 2022 16:32 | Afdeling Communicatie

Op vrijdag 16 september zijn Tweede Kamerleden Jeanet van der Laan (D66) en Hatte van der Woude (VVD) op werkbezoek geweest bij de HvA. Rector Geleyn Meijer ontving de Kamerleden en gaf ze een rondleiding in het Jakoba Mulderhuis waar een goed beeld werd gegeven van de HvA als groot stedelijke onderwijsinstelling.

Het ontwikkelen van Persoonlijke Leerpaden was een belangrijk gespreksonderwerp met de Kamerleden. Met een persoonlijk leerpad geeft de HvA een student meer regie op het studiepad. Dat kan regie op de inhoud zijn, zoals keuze in het volgen van modules (ook bij andere opleidingen), of in de vorm door werkend leren of blended werken, of door studietempo te vertragen, te versnellen of in fases te studeren.
De huidige WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) biedt niet voldoende mogelijkheden om persoonlijke leerpaden zo te ontwikkelen dat de student ook echt regie heeft op de inhoud, de vorm en het tempo. De HvA heeft dan ook gepleit voor een integrale herziening van de wetgeving waarbij er meer ruimte komt voor het bevorderen van samenwerking tussen opleidingen (combinaties maken voor nieuwe leerroutes) en tussen instellingen.

Het werkbezoek is afgesloten met gesprekken over het belang van internationalisering voor de kwaliteit van het onderwijs en de positionering en het imago van de hbo-sector.