Geleyn Meijer herbenoemd als rector/lid CvB van de HvA

21 jun 2022 13:48 | Afdeling Communicatie

Geleyn Meijer is door de Raad van Toezicht herbenoemd als lid/rector van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) voor een periode van vier jaar. De benoeming gaat in per 1 juli 2022.

Geleyn Meijer is binnen het College van Bestuur het eerste aanspreekpunt voor onderwerpen op het gebied van Onderwijs & Onderzoek, waaronder het vormgeven van de HvA als kennisorganisatie met aandacht voor innovatie en het realiseren van impact bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de Amsterdamse metropoolregio. Hij heeft de positie van Professors of Practice geïntroduceerd en bijgedragen aan het versterken van de Centres of Expertise. Daarnaast vervult Geleyn Meijer een cruciale rol binnen en buiten de HvA bij de opbouw van het internationale netwerk van de Universities of Applied Sciences.

De Raad van Toezicht is blij dat Geleyn Meijer zich de komende periode wil blijven inzetten als rector/lid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de vooruitstrevende aanpak en de ondernemende bestuurlijke stijl van Geleyn Meijer. Hij heeft in complexe omstandigheden laten zien een kundig en betrokken bestuurder te zijn met grote gedrevenheid voor de ontwikkeling van de Hogeschool van Amsterdam als kennisinstelling. Dat geldt eveneens voor de bijdrage die hij landelijk levert aan de ontwikkeling en positionering van hogescholen.

De Centrale Medezeggenschapsraad is gehoord en heeft positief geadviseerd over de herbenoeming.

Geleyn Meijer is blij met zijn herbenoeming: “Ik ben dankbaar voor de waardering en het vertrouwen van de medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht. De herbenoeming geeft me de gelegenheid om met alle collega’s en studenten, en met ons instellingsplan in de hand, de HvA als trotse kennisinstelling verder te brengen.”