Henno Theisens is herbenoemd in de Raad van Toezicht van de HvA

25 mei 2022 09:00 | Afdeling Communicatie

Henno Theisens is herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. De herbenoeming is voor vier jaar en gaat in per 1 juni 2022.

Henno Theisens heeft expertise op het terrein van de governance in het publieke domein en is werkzaam in het hoger onderwijs als lector Public Governance bij de Haagse Hogeschool. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van het Albeda College. Vanuit de Raad van Toezicht van de HvA is hij lid van de Governance- en Remuneratiecommissie en van de commissie Onderwijs en Onderzoek.

De Raad van Toezicht waardeert Henno Theisens om zijn betrokkenheid, kennis en kunde en als constructief kritisch gesprekspartner in zijn rol als toezichthouder in de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in de dialoog met het College van Bestuur en met de Centrale Medezeggenschapsraad.

Het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad zijn gehoord en zijn positief over het besluit tot herbenoeming.