Oekraïne Q&A

14 apr 2022 15:11

De oorlog in Oekraïne kan op verschillende manieren van invloed zijn op studenten, medewerkers en anderen. De HvA leeft mee met iedereen die hierdoor getroffen wordt.

Wij voelen ons verantwoordelijk naar alle getroffen studenten en medewerkers, ongeacht herkomst of nationaliteit. De HvA is er voor iedereen. We begrijpen dat er vragen en zorgen zijn over studie of persoonlijke omstandigheden. Op deze pagina zetten we alle informatie over hulp en begeleiding op een rij.

Q. Ik ben gevlucht uit Oekraïne en wil graag onderwijs volgen aan de HvA. Welke opties heb ik?

A. De Rijksoverheid bekijkt hoe gevluchte Oekraïense studenten een plek kunnen krijgen in het hoger onderwijs. De ministeries van OCW, Justitie en Veiligheid en de IND bekijken alle aspecten die hiermee samenhangen zoals toegangseisen, taaltoets, diplomavalidatie en financiering. Zodra hier meer duidelijkheid over is, komen we hier op terug.

Q. Ik ben een (aankomende) student uit Oekraïne maar heb de bewijsstukken voor inschrijving niet beschikbaar. Kan ik mij aanmelden voor een opleiding zonder deze stukken?

A. Oekraïense studenten hoeven nu officieel geen diploma te laten waarderen, maar Nuffic biedt aan om hen op de juiste plek te kunnen laten instromen. Daarnaast heeft de Rijksoverheid besloten dat de groep Oekraïense vluchtelingen (de huidige én de aankomende studenten) een tijdelijke, beschermde verblijfsstatus krijgen. De huidige studenten behouden daarnaast hun studievisum.

Q. Ik ben een aankomende student uit Rusland of Wit-Rusland, kan ik mij nog aanmelden voor het nieuwe studiejaar?

A. (Wit-)Russische studenten mogen zich individueel aanmelden. Vragen (en oplossingen) over obstakels als bijvoorbeeld het niet kunnen doen van een taaltoets e.d. worden momenteel landelijk besproken. Aanmelden voor het nieuwe studiejaar kan tot 1 mei.

Q. Kunnen studenten uit Oekraïne, Rusland, en Wit-Rusland deelnemen aan kortdurende (aantal weken tot 3 maanden) initiatieven, zoals bijvoorbeeld onderdeel van een minor?

A: Ja dit is mogelijk, mits studenten een derde status/verblijfsvergunning hebben.

Q. Ik kom uit Oekraïne, Rusland of Wit-Rusland en wil komend studiejaar onderwijs volgen aan de HvA, maar ik weet niet of ik mijn collegegeld kan voldoen. Heb ik recht op financiële hulp van de HvA?

A. Op dit moment is er helaas geen mogelijkheid voor hulp vanuit de HvA om te ondersteunen bij het betalen van collegegeld of het (op tijd) voldoen van de betaling van collegegeld. Op dit moment wachten we op de rijksoverheid over mogelijke regelingen t.a.v. het collegegeld. Zodra we hier meer over weten, wordt dit antwoord bijgewerkt.

Q. Moet de HvA alle banden met Russische partners verbreken?

A. Bestaande formele samenwerkingen zijn op dit moment bevroren. Dit betekent dat er op dit moment geen financiële transacties plaatsvinden en er geen kennis wordt uitgewisseld met Russische kennisinstellingen.

Q. Op welke wijze kan er worden samengewerkt met onderzoekers van Russische nationaliteit?

A. Peer to peer contacten en samenwerkingen kunnen doorgaan zolang deze samenwerkingen niet zijn geformaliseerd in samenwerkingsovereenkomsten. Bij twijfel kan het loket kennisveiligheid ondersteunen in het beantwoorden van vragen over dit onderwerp. Rijksbreed loket kennisveiligheid (rvo.nl)

Relevante websites

RefugeeHelp is een website voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. Het is een platform geïnitieerd door verschillende organisaties variërend van de overheid tot bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Studyinholland. Deze website is van Nuffic en een bron van informatie voor Oekraïense, Russische en Belarussische studenten die gebruik maken of willen maken van hoger onderwijs in Nederland.

Amsterdam steunt Oekraïne. Website van de gemeente Amsterdam met informatie over alle opvang- en hulpmogelijkheden voor vluchtelingen in de Amsterdam regio.