Politici hebben een kluif aan studenten Amsterdamse hogescholen

Hogescholen Amsterdam organiseren verkiezingsdebat voor Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen

14 mrt 2022 14:59 | Afdeling Communicatie

“Laten we de ruimte nemen om elkaar beter te begrijpen.” Met die woorden trapte Jopie Nooren in FLOOR HvA het debat af dat de gezamenlijke Amsterdamse hogescholen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen organiseerden.

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Rietveld Academie, Inholland, iPabo en Hotelschool The Hague waren de initiatiefnemers van een debat waarin Amsterdamse politici in gesprek gingen over duurzaamheid, werkgelegenheid, kansengelijkheid en cultuur.

Studenten van verschillende hogescholen waren samen tot vier stellingen gekomen waar GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, DENK en Partij voor de Dieren met elkaar en met studenten in gesprek gingen. Dat leverde hier en daar felle discussies op, over hoe de binnenstad toegankelijk gehouden wordt voor kleine ondernemers of over het steeds verder groeiende lerarentekort in Amsterdam.

Sofyan Mbarki (PvdA)

Kersverse Professor of Practice Abdelhamid Idrissi werd benoemd als voorbeeld om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Volgens Sofyan Mbarki (PvdA) levert Idrissi met zijn Studiezalen een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs in kwetsbare wijken in Amsterdam. “Het onderwijs zit in de verdrukking en dus moet je investeren daar waar het het hardst nodig is,” aldus Mbarki.

Studenten in de zaal lieten ook van zich horen. Zo constateerde een student van de lerarenopleiding Maatschappijleer dat hij op het mbo lesgeeft aan 36 leerlingen, terwijl hij zelf in een klas met acht medestudenten zit. “Hoe gaan we daarmee die tekorten in het onderwijs dan echt oplossen?”

Rick Schellingerhout (Partij voor de Dieren)

Alle stellingen in het debat werden voorafgegaan door een filmpje waarin studenten of onderzoekers van de deelnemende hogescholen hun licht lieten schijnen over de verschillende thema’s. Lector Psychologie voor een Duurzame Stad van de HvA Reint Jan Renes pleitte in een kort betoog voor concrete ambities om de klimaatverandering tegen te gaan. Dat betoog vormde het startschot voor een fel debat waarin met name Rick Schellingerhout van de Partij voor de Dieren kritisch was op zowel het landelijke als het lokale beleid. “Het Klimaatakkoord dat er nu ligt, daarmee redden we het niet.”

Aan het slot van het debat gingen collegevoorzitter Jopie Nooren en debatleider Zara Toksöz nog even terug naar de zaal. Daar bleek dat ook na vier flinke discussies voor veel studenten nog niet duidelijk is welke partij hun voorkeur heeft. Op 16 maart kan er onder meer op het Wibauthuis gestemd worden voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Tot die tijd is er voor de politieke partijen dus nog werk aan de winkel.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Lector Reint Jan Renes over de klimaatambities voor de gemeente Amsterdam.