Werken aan de economie van morgen in CoE Economic Transformation

8 feb 2022 12:32 | Centre for Economic Transformation

Het HvA Centre for Economic Transformation is een Centre of Expertise (CoE) geworden. “Transformeren’ betekent versneld grote en gedurfde stappen zetten in plaats van stap voor stap vooruit te gaan”.

Het CoE for Economic Transformation heeft een duidelijke missie: het transformeren van business models en het economisch onderwijs om te komen tot een duurzame en eerlijke economie. Veel bedrijven en organisaties willen graag hun business model versneld ombouwen naar een meer duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering, ze hebben behoefte aan kennis over nieuwe, regeneratieve economische modellen en aan een andere manier van ondernemen.

Het CoE gaat samen met bedrijven en andere partners op zoek naar praktische en werkbare vormen van economische transformatie, en wil een platform zijn voor vooruitstrevende denkers en doeners op dit terrein. Ook maakt het CoE de vertaling naar aantrekkelijk onderwijs om onze studenten op te leiden als toekomstbestendige professionals met vaardigheden van de 21e eeuw én met kennis van de duurzame economische principes.
Zo zijn er twee minoren over de transformaties in oprichting: ‘HRM minor in de donut’ en de ‘Changemaker minor’. Er is al een deeltijd minor ‘Sustainability’ met specifieke aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en de minor ‘Entrepreneurship voor society’ wordt inmiddels voor de tweede keer aangeboden. Daarnaast worden vanuit Finance & Accounting specialisatiecolleges gegeven over ongelijkheid waarin studenten leren hoe ze ongelijkheid kunt herkennen en werken aan oplossingen zoals verstandig beleid maken, sociaal ondernemen en het juiste advies geven bij financiële problemen. Tenslotte ontwikkelt een enthousiast team onderwijscollega’s vanuit meerdere FBE-opleidingen een tweejarige leerroute onder de werktitel Vrije Economische Richting.

Programma Directeur Willem van Winden van het CoE Economic Transformation licht toe: ‘Mondiale trends als kunstmatige intelligentie, nieuw economisch denken, sustainable development goals (SDG’s) en het klimaat/energievraagstuk ontwikkelen zich in razend tempo en maken de noodzaak om hierop in te spelen steeds urgenter. ‘Transformeren’ betekent versneld grote en gedurfde stappen zetten in plaats van stap voor stap vooruit te gaan. Veel bedrijven zijn hier klaar voor en kunnen als voorloper én als voorbeeld dienen voor anderen. Het CoE gaat deze bedrijven op hun learning journey op weg helpen.’

Het CoE Economic Transformation komt voort uit het Centre for Economic Transformation dat afgelopen jaar alle voorbereidingen heeft getroffen voor de overgang naar een CoE volgens de criteria in het VH-kader voor CoE's. Professor of practice Kate Raworth heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld in het formuleren van de visie en missie van het CoE. Zij fungeert als critical friend voor het CoE en is een inspiratie voor velen.

De HvA werkt momenteel vanuit zeven Centres of Expertise op interdisciplinaire wijze met het beroepenveld en de maatschappij in een quadruple helix samen aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Deze CoE’s zijn gevormd rond grootstedelijke thema’s: Urban Education, Urban Technology, Urban Vitality, Urban Governance and Social Innovation, Creative Innovation, Applied Artificial Intelligence en Economic Transformation. Deze thema’s sluiten tevens aan op landelijke en Europese agenda’s.

Centres of Expertise zijn duurzame samenwerkingsverbanden waarin hogescholen, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties samen onderzoeken, innoveren, experimenteren en investeren ten behoeve van het onderwijs, de beroepspraktijk en ter versnelling van gewenste economische en maatschappelijke transities. In heel Nederland zijn inmiddels bijna 60 Centres of Expertise.