Studenteninstroom gedaald, aantal inschrijvingen blijft constant

7 feb 2022 17:07 | Afdeling Communicatie

Het aantal studenten dat in studiejaar 2021-2022 voor een opleiding bij de Hogeschool van Amsterdam koos, is gedaald ten opzichte van het recordjaar 2020-2021. De instroom daalde met 1.603 studenten tot 13.906 (-10,3 %). Ook landelijk daalden de instroomcijfers, met 7,6 %.

Vandaag heeft de Vereniging Hogescholen de jaarlijkse cijfers bekend gemaakt. Vanwege de uitzonderlijk hoge instroom van vorig jaar (veroorzaakt door corona-omstandigheden) is er een vergelijking gemaakt met het jaar daarvoor. Uit de cijfers blijkt dat de HvA-instroom ten opzichte van 2019 met 4,7% afnam, waar die landelijk met 2,8% afnam.

De daling geldt voor alle sectoren en is het sterkst bij economie (-15,0%), bètatechniek (-9,2%), onderwijs (-8,3%) en sociale studies (-7,2%). Bij de HvA is het aantal studenten dat voor gezondheidszorg koos op hetzelfde niveau gebleven als vorig jaar, waar landelijk sprake is van een lichte (-2,2%) afname. Bij een vergelijking over de afgelopen twee jaar tussen de cijfers van de HvA en de landelijke situatie doet de HvA het beter bij techniek en gezondheidszorg en slechter bij onderwijs.

Het totaal aantal inschrijvingen bij de HvA blijft nagenoeg constant (-0,1 %) en dat is ongeveer gelijk aan het landelijk beeld (+0,5%). Over de afgelopen twee jaar is er sprake van groei, namelijk 6,2%, gelijk aan landelijk. Een verklaring voor de groei kan liggen in de versoepeling van de bsa-norm en studievertraging als gevolg van corona. In het studiejaar 2021-2022 staat 48.570 studenten ingeschreven bij de HvA.